«Det er ikke naturlig å ha en norsk uavhengig granskingskommisjon for terroraksjonen. Angrepet skjedde i Algerie, og det er derfor algeriske myndigheter som har ansvaret for å evaluere sin håndtering av terroraksjonen», skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en epost til BT.

Fagforbundet Industri Energi mener en uavhengig kommisjon, etter modell fra 22. juli-kommisjonen, burde evaluert alle sider ved terrorangrepet i In Amenas, der fem nordmenn ble drept.

I stedet skal Statoil gjøre en egen gransking av angrepet, i tillegg til at Utenriksdepartementet skal se nærmere på hvordan norske myndigheter håndterte situasjonen.

«Vår evaluering vil gjennomgå selve krisehåndteringen og arbeidet for å redde liv og helse. Fra norsk side har vi sagt oss rede til å bidra med opplysninger til Algeries gjennomgang av terroraksjonen» skriver Eide til BT.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi mener en uavhengig kommisjon ville hatt større legitimitet enn Statoils egen gjennomgang.

— Se bare på politiets egen evaluering etter 22. juli. Det var nokså stor forskjell på deres egen rapport, og konklusjonene fra den uavhengige Gjørv-kommisjonen, sier han.

Han viser til at Statoil driver In Amenas-anlegget i samarbeid med British Petroleum og det statlige algeriske selskapet Sonatrach.

— Jeg regner med at Statoils evaluering vil foregå i samarbeid med dem. British Petroleum vil ikke ha interesse av å få frem forhold som kan føre til at selskapet blir pålagt et stort erstatningsansvar. Storbritannia har en annen tradisjon enn Norge når det gjelder erstatningssaker, og algeriske myndigheter har ikke den samme åpenhetskulturen. Jeg tror dette kan påvirke granskingen, sier Sande.

Han stiller flere kritisike spørsmål i et brev til statsminister Jens Stoltenberg, blant annet om det ble foretatt en oppdatert risikovurdering etter at franske styrker gikk inn i Mali.

— Det viktigste for oss er at vi får svar på spørsmålene våre, sier Sande.

Informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil sier: - Vi vil gjennomføre en skikkelig gransking av hva som skjedde før, under og etter terrorangrepet, for å lære av det. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltforslag i mellomtiden.