— Jeg har akkurat fått tilbakemelding fra myndighetene om at famiilen har fått utsatt iverksettelse av tvangsreturen, sier Eshete-familiens advokat, Arild Humlen til bt.no.

Familien Eshete hadde opprinnelig frist til 16. mai med å forlate Norge frivillig, ettersom familien hadde fått endelig avslag på opphold i Norge.

Men nå er tvangsreturen satt i bero frem til rettssaken mellom familien og Utlendningsnemnda er blitt avgjort.

Dette skjer trolig ikke før i oktober.

— Dette betyr at Nathan fra i morgen av igjen har lovlig opphold, i hvert fall frem til saken er avgjort av domstolen, sier Humlen.

I forrige måned tok Arild Humlen, på vegne av Eshete-familien, ut søksmål mot den norske stat. Målet er å få omgjort UNEs endelige avslag, og sikre familien permanent opphold.

Skulle familien få medhold i retten, vil dette trolig få konsekvenser for rundt 400 andre barn som er i samme situasjon som Nathan.

Bt.no kommer tilbake med mer.