Bakgrunnen for at forsøket ble innført, var blant annet at en ønsket å få ned sykefraværet i Bergen hjemmetjenester KF. Selv om sykefraværet gikk noe ned, slår en konsulentrapport at virkningen ikke kan sies å være varig.

«Ordningen krever betydelige overføringer fra bykassen til KF-et, samtidig som målsettingene for forsøket, på vesentlige punkter, ikke kan sies å være innfridd», skriver byrådet i saksutredningen.

Men evalueringen viste også at sekstimersdagen hadde positive effekter. Arbeidsmiljøet ble blant annet bedre.

Men likevel har en ikke klart å se at tilbudet til brukerne av hjemmetjenestene er blitt bedre.

I stedet for at alle de ansatte i det kommunale foretaket jobber mindre, ønsker byrådet i stedet å sette inn tiltak direkte mot de eldste arbeidstakerne. De foreslår å sette i gang et nytt forsøk med redusert arbeidstid for seniorer over 60 år.

Flertallet i styret for Bergen hjemmetjenester mener også at dette forsøket ikke har gitt effekter som kan forsvare ressursbruken. Et mindretall ønsker å beholde ordningen.

Saken skal nå ut på høring, før byrådet legger saken frem for endelig avgjørelse i bystyret i mai.

Tror du det er smart å legge sekstimersforsøket i skuffen? Si din mening!