GUNNAR WIEDERSTRØM

Etter møtet i Forretningsutvalget i dag bekrefter Høyres gruppeleder Hilde Onarheim at denne stillingen er lagt på is.

Måtte tåle kritikk

— Vi avventer nå den utredningen som skal gjøres om sekretærbehovet for ordføreren. Men helt uavhengig av dette vil vi i Høyre se på behovet for å styrke sekretærkorpset til Høyres bystyregruppe.

Ordfører Herman Friele måtte tåle mye kritikk da forretningsutvalget i formiddag diskuterte Høyres beslutning om å ansette en politisk rådgiver til ordføreren som Kaffehuset Friele skal betale.

Både Arbeiderpartiets Terje Ohnstad, SVs Oddny Miljeteig og varaordfører Kristian Helland (KrF) var kritiske til beslutningen.

Må opp i bystyret

— Samme dag som forretningsutvalget hadde møte ble jeg orientert av pressen om at ordføreren for egen regning skal ansette en politisk rådgiver. Men vi har ikke fått noen signaler fra ordføreren om behovet for en politisk rådgiver eller sekretær. Dessuten har bystyret vedtatt at det ikke skal være en egen rådgiver for ordføreren. Derfor må dette opp i bystyret. Ordføreren burde vært inkluderende og tatt dette opp i forretningsutvalget, sa Ohnstad.

Friele tok kritikken til seg.

— Jeg er enig i at jeg burde ha inkludert forretningsutvalget. Men denne saken kom litt ut av kontroll i og med at mediene fanget den bare timer etter møtet i forretningsutvalget, sa Friele i møtet.

Mente å informere

Til bt.no sier Friele at han mente å informere forretningsutvalget.

— Jeg hadde ikke tenkt å spørre om lov så lenge det ikke fikk noen kostnadsmessige konsekvenser, men jeg hadde tenkt å informere.

Ingen i forretningsutvalget ga uttrykk for at de trodde ordføreren hadde hatt andre tanker om sekretærhjelpen enn å bedre egne muligheter for å gjøre en god jobb.

— Ingen trekker Herman Frieles hensikter i tvil, absolutt ikke. Men det er ikke Frieles gode hensikter som er saken her, men det prinsipielle, sa Oddny Miljeteig.

Noe varaordfører Helland utdypet.

— Jeg ber om respekt for at det blir umulig å tenke at et privat firma sponser dette direkte inn på kontoret til ordføreren.

Åpner seg mulighet

Og kanskje åpner det seg nå en mulighet for at ordføreren får mer sekretærhjelp. Til møtet i forretningsutvalget i dag la bydelsdirektør Roar Kristiansen frem et notat som konkluderer med at det spørsmålet skal vurderes like over sommerferien.

Flere av forretningsutvalgets medlemmer ga uttrykk for at arbeidsbelastningen på ordføreren var svært stor.

PÅ MØTE: Herman Frielet sa til bt.no etter møtet at han mente å informere forretningsutvalget.
GUNNAR WIEDERSTRØM