– Jeg tror ikke arbeidsgiverne vet hva vi står for. Nå vil vi bedre kontakten med dem og vise hva vi kan, sier Sølve Fauskevog, masterstudent i administrasjons— og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

En undersøkelse fra 2003 viser at en tredjedel av samfunnsviterne var enten arbeidsledige eller uten relevant arbeid et halvt år etter studieslutt.

– Samfunnsvitere har det litt vanskeligere enn gjennomsnittet med å få seg relevant arbeid, sier forsker Clara Åse Arnesen ved NIFU STEP.

– Missing link

Dette ønsker studenter ved samfunnsvitenskapelig fakultet å endre på. Et prosjekt er nå i startgropen. Målet er å organisere konferanser med arbeidsgivere, sørge for flere utplasseringer i bedrifter og etablere nettverk mellom tidligere og nåværende studenter.

– Vi skal prøve å skape en annen kultur. Vi vil ikke bli helt lik NHH-studentene, men skal prøve å profilere oss bedre overfor arbeidsgivere, sier Øyvind Ofstad, bachelorstudent i administrasjons- og organisasjonsvitenskap.

Han mener Universitetet i Bergen, og særlig Det samfunnsvitenskapelige fakultet, har vært for dårlige til å markedsføre studentenes kunnskap. Dette kom også tydelig frem under en paneldebatt på SV-fakultetet i forrige uke.

– Det er en missing link mellom samfunnsvitere og arbeidslivet. Det gir seg utslag i to ting: Folk i arbeidslivet vet ikke hva slags kompetanse dere har, og studentene selv har vanskelig for å forklare hva de kan, sa Bjarte Horn som driver med veiledning på Karrieresenteret.

– Vær synlige

– Bygg opp merkevaren rundt dere selv. Dette krever hardt arbeid. Det holder ikke å invitere næringslivstoppene en gang i året. Inviter dem en gang for måneden, oppfordret Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd.

– Et godt rykte bygges opp over tid. Vær synlige på ulike arenaer og hold kontakt med tidligere studenter, rådet NHH-rektor Jan I. Haaland.

Ferske tall fra Aetat gir studentene noe håp.

– Det er nedgang i ledigheten i Hordaland for alle grupper også dem med høyere utdanning. Det virker som om flere drar nytte av den store etterspørselen vi ser i markedet nå, sier Diler Parghi, rådgiver hos Aetat Hordaland.