• Hva synes du om gratisbussen? Si din mening i kommentarfeltet under saken!

37,1 millioner kroner til drift trekkes ut av kommunebudsjettet for 2008 som følge av at Samferdselsdepartementet i vinter besluttet å avbryte forsøksordningen med kommunalt ansvar for kollektivtrafikken i Bergen kommune.

Se video fra BTV

Denne summen omfatter utgiftene til gratisbussen i Bergen sentrum og ekstrautgifter for drift av trolleybussen mellom sentrum og Landås.

Men fylkeskommunen har ingen planer om punge ut for verken gratisbuss eller trolleybuss, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

— Nei, det har alltid vært en kommunal oppgave, også når fylket har hatt kollektivansvar. Hvis byrådet ikke vil bruke disse pengene, tyder det på at de ikke lenger vil gi tilbudet til bergenserne, sier Nyborg.

Hun sier fylket vil prioritere å få videreført enhetstaksten. Kun dersom det er penger igjen etter det, kan det bli aktuelt å gi til andre tiltak.

Penger til parkeringsplass

Fylkeskommunen overtar også ansvaret for å kjøpe vogner til Bybanen. Bergen kommune ser da sitt snitt til å bruke bybanefondet på 100 millioner kroner til andre formål.

60 millioner kroner går til et boligfond. Resten, 40 millioner, vil kommunen bruke på parkeringsanlegg for dem som vil ta Bybanen til sentrum i stedet for å kjøre hele veien selv.

I budsjettforslaget forklares dette med at Bergen kommune tross alt har et selvstendig ansvar og egeninteresse av at transportsystemet fungerer optimalt.

På investeringssiden er Bybanen det store, altoverskyggende tiltaket på kommunens samferdselsbudsjett for 2008. Plan for Nesttun-Lagunen

Visste man ikke bedre, kunne man tro at det er Bergen kommune på egen hånd som betaler 1,7-1,8 milliarder kroner for Bybanen fra sentrum til Nesttun.

Slik tallene står oppstilt, er Bybanen oppført med 639 millioner kroner i vedtatt budsjett for 2007. For 2008 foreslås det 775 millioner kroner, og i forslag til økonomiplan er det satt opp 580,1 millioner kroner i 2009. Da skal ti kilometer bybane være klar til bruk.

Men Bybanen blir finansiert av riksveimidler fra staten og inntekter fra bompengeringen, selv om utbetalingene skjer fra bykassen.

Bergen kommune er derimot byggherre for banen, og har satt seg som mål at reguleringsplanen for Bybanens forlengelse fra Nesttun til Lagunen skal godkjennes av bystyret i løpet av 2008.

SLUTT? Bergen kommune kutter tilskudd til gratisbussen når fylkeskommunen tar over ansvaret for kollektivtrafikken. Det kan bety at de små bussene forsvinner.
Bergens Tidende