KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no I et forsøk på å skaffe flertall for byrådets barnehagebehovsplan har byrådspartiene (Ap, KrF, V og Sp) strøket det mest kontroversielle forslaget i planen: Å utvide tallet på barn i småbarnsavdelinger fra 9 til 14 og i storebarnsavdelinger fra 19 til 24. Sukret pillen Byrådet sukret pillen ved å love også flere voksne til avdelingene, men høstet likevel en storm av protester fra foreldre og barnehageansatte. I går presenterte Aps gruppeleder Terje Ohnstad det nye fellesforslaget for SV og Høyre. I dag skal Ohnstad drøfte forslaget med de to mulige støttepartiene, forteller Terje Ohnstad til Bergens Tidende. Barnehageplanen skal vedtas av bystyret mandag. Byrådspartiene må ha støtte fra ett eller flere andre partier for å få flertall. Lenger fra målet Samtidig er det klart at Bergen langt fra vil nå målet om full barnehagedekning i 2003 med denne planen. Byrådspartiene er kommet opposisjonen i møte ved å skru opp kravet til full dekning fra 70 til 76 prosent.I rene tall betyr det at Bergen mangler nesten 1700 barnehageplasser, ikke 900, som måtte til dersom målet var 70 prosents dekning.Å øke barnetallet skulle gitt 90 nye småbarnsplasser allerede i høst og totalt 650 plasser før 2003. Satser på Stortinget Hvordan skal Bergen nå få full barnehagedekning? Spørsmålet går til Aps Terje Ohnstad. — Byrådet vil bygge tre nye kommunale barnehager. I tillegg har seks private interessenter stått frem og sagt seg interessert i å bygge. Vi mener at dette forslaget vil gi private støtten de trenger for å satse. Samlet vil dette gi 1000 nye plasser.- Men behovet er nesten 1700? - Vi klarer ikke å nå målet om full dekning uten at Stortinget kommer med en barnehagepakke slik de gjorde med eldrepakken. Men signalene som er kommet derfra de siste månedene gir oss grunn til å tro at kommunene vil få mer til både investeringer og drift av barnehager.- Er det protestene fra foreldre og barnehageansatte som har fått dere til å snu?- Ja, både protestene og signalene fra Stortinget, sier Terje Ohnstad.SVs Ragnhild Hedemann har ennå ikke fått drøftet fellesforslaget med sin bystyregruppe. Men privat mener hun byrådspartiene med dette forslaget er for lite forpliktende.