ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no

Anleggsarbeidere har i flere måneder gravd og ryddet i den overgrodde traseen fra Sørås mot Troldhaugtunnelen, mens de legger fjernvarmekabler fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Går det som Hordaland vegkontor håper, skal Sjølinjen, i hvert strekningen mellom Fjøsanger og Hop, være fullført i løpet av et par-tre år. Men ennå har ikke Stortinget bevilget penger til prosjektet.

SVs samferdselspolitiske talsmann Tom Skauge håper fortsatt at veiprosjektet blir begravd en gang for alle. Men nå har Vegdirektoratet bestemt at det ikke blir noen miljørevisjon av motorvei-prosjektet. Det skjer til tross for at direktoratet i rundskriv til veikontorene har krevd at også gamle veiplaner skal gjennomgå slik analyse. Det er snart 23 år siden Bergen bystyre vedtok planene om fire felt på strekningen.

Igangsatt — Argumentet fra Vegdirektoratet er at kravet om miljørevisjon ikke gjelder prosjekter som alt er igangsatt. Siden to av feltene på Sjølinjen for lengst er tatt i bruk, mener direktoratet at kravet om konsekvensanalyse ikke er til stede, sier SVs bystyrerepresentant Tom Skauge. Han representerer også Kollektivalliansen som har engasjert seg sterkt mot fullføring av det kontroversielle veiprosjektet. Kollektivalliansen består av medlemmer fra flere partier, organisasjoner og privatpersoner.

Fylkesmannen i Hordaland anbefalte også miljørevisjon av Sjølinjen-planene.

Boligplaner - Motorveien blir en giftpøl. Beboere i områdene som blir berørt av utbyggingen har også begynt å mobilisere mot prosjektet. Bystyret har dessuten vedtatt en kommunedelplan som betyr økt boligbygging i området Ny-Paradis-Hop-Nesttun Vest. Denne planen stiller strenge krav til anstendig luftkvalitet og redusert støy, sier Tom Skauge, og legger til:

— Forurensningen fra motorvei-slummen kommer til å overstige de anbefalte verdiene for både luft og støy. Trafikkveksten er beregnet til 60 prosent på denne strekningen frem mot år 2015. I dag har vi så mye kunnskap om luftforurensningen i Bergensdalen at det er hårreisende at man går videre med planer vedtatt i 1978, mener SV-politikeren.

- Valgkamp-sak Skauge synes også det er forstemmende at det planlegges bygd en fire felts vei på søndre innfartsåre, samtidig som bystyret har sagt ja til bybane sørover mot Fana.

— Sjølinjen ligger jo der halvt utnyttet som motorvei i dag. Er ikke slaget om Sjølinjen tapt for miljøvernerne, Skauge?

— Nei, det er stortingsvalg til høsten, og Sjølinjen trenger bevilgninger gjennom Nasjonal Transportplan for å bli fullført. Derfor fortsetter kampen, varsler Tom Skauge.

— Hva ønsker dere å bruke de to nesten-ferdige kjørefeltene til?

— Arealet kan ligge som i dag, inntil det er funnet fornuftige formål. Om noen år kan det jo være aktuelt å realisere et nytt bybane-prosjekt langs denne traseen, for eksempel en hurtigbane mot Flesland, sier Skauge.

Trafikksjef Arild Eggen ved Hordaland vegkontor bekrefter at det ennå ikke er bevilget stamveimidler til fullførelse av Sjølinjen.

— Det haster å få på plass fire felt mellom Hop og Fjøsanger. Det trengs for at vi skal få full effekt av den nye parsellen mellom Midtun og Hop, sier Eggen.

BILVEI TIL SLUTT? I årevis har traseen mellom Sørås og Hop ligget brakk. Nå er utbygging nærmere enn noensinne. Årsaken er at Vegdirektoratet avviser miljørevisjon av utvidelsen til fire felt. Arkivfoto