Politiet har avsluttet etterforskningen av saken der en 29 år gammel kvinne ble overfalt og voldtatt i Haukelandstunnelen.

Etter det BTV erfarer, går politiet inn for at 23-åringen som er siktet i saken, skal tiltales for voldtekt.

Politiet vurderte tidligere å be om forvaring, altså en tidsubegrenset straff, men har i innstillingen som nå sendes til statsadvokaten, gått bort fra det.

23-åringen har i avhør erkjent at det fant sted «en form for overgrep».

— 23-åringen innrømmer at han var på åstedet. 23-åringen bekrefter også det vesentligste av kvinnens historie, har politiadvokat i saken, Elisabeth Deinboll, tidligere sagt til bt.no.

— Har han erkjent voldtekt?

— Han har erkjent mange av de faktiske omstendighetene rundt voldtekten, men forklarer seg delvis avvikende fra offeret. 23-åringens forklaring går heller ikke så langt at den innebærer tilståelse av voldtekt.

Siktelsen mot 23-åringen er utvidet til også å omfatte ett tilfelle av blotting, som skjedde nær Haukeland Universitetssykehus kort tid før voldtekten.

Dette bildet fra et overvåkingskamera skal være tatt noen sekunder etter at en 29-åring ble voldtatt i Haukelandstunnelen.
Et skilt opplyste at tunnelen var videoovervåket, noe som ikke stemte.
Bergens Tidende