Tran har fått frist til mandag til å legge frem bankgarantier for ti millioner kroner.

Binh Thanh Tran ønsker å rive absolutt all innmat i det gamle fengselet, og gjøre det om til en bygård med leiligheter. I tillegg vil han bygge en ny bygård i luftegården, mellom fengselet og brannstasjonen. Til sammen skal dette gi plass til 48 leiligheter på 40 kvadratmeter hver.

De andre tilbyderne venter på at vernebestemmelsene og reguleringsplanen skal komme på plass før de røper hvordan de vil fornye det tradisjonsrike kvartalet. Tran har på sin side allerede presentert kommunen for en arkitektskisse som er umulig å forene med verneplanene.

Dessuten har Tran, som har gitt et bud på 30 millioner kroner, fremdeles ikke overbevist kommunen om at han har økonomisk ryggdekning. Og nå begynner det å haste.

— Tran er den eneste av tilbyderne som ikke har avklart sitt økonomiske fundament. Han har fått frist til mandag til å fremlegge bekreftelse fra en bank om at han får lån til finansiering, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Selv om Tran skyter inn all kapitalen fra eiendommene han eier, mangler det fremdeles ti millioner kroner i restfinansiering, ifølge Johnsen.

Arkitekten foreslo bygårder

Etter at Trans forslag om kjøpesenter falt til jorden som en stein, inngikk han et samarbeid med byrået Bernt Helén Arkitekter, som foreslo å bygge etableringsboliger. Tran ønsker ikke lenger å snakke med Bergens Tidende. Men Bernt Helén forteller gjerne om vyene han har for Rådhuskvartalet.

— Tran støttet forslaget om leiligheter fullt ut. Vi har fått ham langt vekk fra tanken på å bygge kjøpesenter. Dette blir leiligheter for folk uten høy sigarføring, noe du kan få kjøpt for 700.000-800.000 kroner selv om det er midt i sentrum, sier Helén.

Forslaget innebærer at fengselet blir fullstendig ribbet for innmat, mens fasaden blir beholdt som i dag. I luftegården kommer et seks meter bredt nybygg som plasseres vegg i vegg med brannstasjonen. Det blir én etasje lavere enn fengselet. Mellom nybygget og fengselet blir det et seks-syv meter bredt gatetun. Løsningen er utarbeidet av Bernt Helén i samarbeid med byrået 1:1 Arkitekter.

— Dette bryter jo fullstendig med verneplanene for fengselet?

— Ja, det er ikke tvil om det. Men absolutt alt kan ikke fredes, i så fall blir ikke byen levelig. Fengselet har også en historie, men spørsmålet er om denne historien er så utrolig viktig i forhold til å få en levende by. Nå har vi sagt klart ifra hva vi ønsker, og så får vi bare ta den kjeften som kommer. De andre som vil gjøre byen til et museum får bare ha lykke til, sier arkitekten.

Boliger eller p-hus?

Fylkeskonservator Gerd Bolstad har ikke videre sans for ideen.

— Dette lar seg ikke forene med fredning. Det er nedfelt i lovverket at man også skal ta vare på interiøret, ikke bare fasaden. Når det gjelder luftegården er den en integrert del av fengselet, og fredning utelukker bygging der, sier hun.

Det er bare ett annet forslag som om mulig faller enda mindre i smak hos konservatoren. Vico Eiendom, som har budt ti millioner, foreslår å omgjøre fengselet til parkeringshus.

«Vi ser for oss at fengselet er godt egnet som parkeringshus, der vi må ha en roterbar heis slik at alle etasjene blir fullt utnyttet. (...) Cellene blir uendret, vi vil bruke hver celle til parkeringsplass», heter det i en beskrivelse selskapet sendte kommunen i går.

Bolstad tror nesten ikke hun hører riktig når BT forteller henne om forslaget.

— Parkeringshus tror jeg man kan glemme. Fra mitt ståsted er dette en veldig dårlig idé, sier hun, og legger til:

— Det er ingen grunn til å bruke fredningssaken som en sperre mot konstruktive forslag. Det har vært foreslått flere formål som fint lar seg forene med fredning.