I rushperiodene før og etter arbeidstid er det ofte fullstappede busser som møter påstigende passasjerer. Det viste en oversikt i BT på lørdag.

Verst var det på enkelte strekninger over Nesttun, der passasjerene ofte måtte stå i 40 minutter før de var fremme i Bergen sentrum.

Slike tilstander gjør bussen alt annet enn attraktiv, mener eksperter.

Bussnedgang

– Fulle busser reduserer komforten. Lavere standard virker negativt inn, og det virker igjen avvisende på nye kunder, sier Gustav Nielsen.

Han er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, og mener at det er særlig en ting som kan gjøre hverdagen lettere for passasjerer som må busse i rushtiden:

– Få flere kollektivfelt, og sørg for at bussene ikke står i kø. Da kan hver buss frakte flere. Når bussene må stå i samme kø som resten av trafikantene, blir tilbudet dårlig, sier Nielsen.

Ifølge Transportøkonomisk institutt reiser hver innbygger i Bergen årlig rundt 100 ganger med kollektivtrafikk. Det betyr at én av ti har kollektivtrafikk som sitt hovedfremkomstmiddel.

– Det er ikke mye, og langtidstrenden er at andelen går ned. I forhold til andre europeiske byer er det gjerne halvparten, sier Nielsen.

Raskest voksende bilpark

Han mener det er stor forskjell på liv og lære blant politikere.

– Ønsket er å få flere til å reise med bussen, men det er andre hensyn som teller. Først og fremst å få biltrafikken frem.

Nielsen får støtte fra seniorforsker Tore Knudsen ved Sintef. Knudsen mener politikere bruker dobbelttale når det kommer til buss og bane. I Bergen er målsettingen å få 50 prosent flere til å reise kollektivt frem mot 2020.

– Leser du partiprogrammene, er ambisjonene enorme. Men det kreves enorme ressurser for å nå disse ambisjonene. Enten er politikerne fullstendig uvitende om hva som kreves, eller så bryr de seg ikke, sier Knudsen.

Mens bussene er overfylte av passasjerer, er også byens veibaner stadig mer tettpakkede. Bergen har landets raskest voksende bilpark, og er den av de store byene med flest biler pr. innbygger.

Det har også ført til mer køståing for både bilister og busspassasjerer.

– Vi ser at bilen blir stadig mer populær, fordi kollektivtrafikken ikke klarer å konkurrere, sier Knudsen.

– Tapt sak

At bussene er fullstappede er både positivt og negativt, mener han. Positivt fordi det tyder på at mange reiser kollektivt.

– Det negative er at en overfylt buss ikke er attraktiv.

Forskningsleder Erling Holden ved Vestlandsforsking ser busselskapenes problemer.

– Det er to travle perioder der alle bussene er fulle. I beste fall er de halvfulle resten av dagen. Samtidig vet alle som har prøvd å ta buss i morgenrushet at det ikke er enkelt å presse seg inn i midtgangen. Det store spørsmålet er hvordan dette kan løses, sier Holden.

Men det spørs om det nytter. Seniorforsker Tore Knudsen ved Sintef tror målet om å få flere til å velge den daglige buss er tapt.

– Med mindre det nå blir en voldsom satsing på kollektivtrafikken.

  • Hva synes du om kollektivtrafikken i Bergen? Fortell om linjer hvor du mener tilbudet er for dårlig.
MORGENSTUND: Rushet gjør inntog på linje 20 mot Bergen sentrum. Klokken 07.57 er det få centimeter ledig plass å oppdrive. Fulle busser gjør at færre vil ta bussen dagen etter, tror forskere.
Silje Katrine Robinson