BT skrev i går at en kasserer i et idrettslag underslo 750.000 kroner i løpet av to-tre år. Pengene er tapt fordi kvinnen ikke kan betale tilbake og idrettslaget ikke hadde tegnet underslagsforsikring.

— Jeg visste ikke at en slik forsikring fantes før et halvt år etter at vi avdekket underslaget, sier lederen for hovedstyret i idrettslaget. Han har hatt ulike tillitsverv i nesten 10 år.

En annen idrettsorganisasjon i Bergen «mistet» ca. 100.000 kroner etter underslag. De hadde forsikring, og fikk igjen det meste.

— Idretten er sårbar, det er lett å få innpass. Ærlige ildsjeler vokser ikke på trær, sier lederen for organisasjonen.

- Naive tillitsvalgte

I 2001 hadde bare rundt 4000 av 13.700 idrettslag denne typen forsikring.

— Jeg tror ikke tallene er vesentlig forskjellig i dag, sier Steinar Fløttum, leder for ansvarsforsikring i If Skadeforsikring.

TrygVesta og Gjensidige, som også tilbyr den såkalte underslagsforsikringen, bekrefter bildet.

— Mange ser nok for seg at underslag forutsetter en stor kontantkasse, ikke at det skjer fra bankkonti. Slik er det ikke, noe saken BT omtaler viser, sier Fløttum.

— Underslag i idrettslag skjer oftere enn det som blir kjent. Men de fleste vil helst ordne dette internt i all minnelighet, de ønsker ikke offentlighet. Vi vet at det er tillitsvalgte som underslår og at en del av dem ikke er i stand til å betale tilbake.

Forsikringsbransjen tror mange tillitsvalgte distanserer seg fra slike tanker, de tror det ikke vil skje i deres idrettslag. Derfor diskuteres det verken bedre kontrollrutiner eller forsikring.

— Det ligger nok litt naivitet her, sier Fløttum.

- Bør politianmeldes

Heller ikke Roald Stigum Olsen i TrygVesta tror underslag er så veldig uvanlig. - Det holdes dessverre ofte internt. Men bevisste underslag bør anmeldes som den kriminelle handling det er, sier han.

Samtidig er revisorkontrollen med vanlige idrettslag ofte svært tilfeldig. I idrettslag med omsetning under fem millioner kroner - altså de fleste lag - holder det med to valgte revisorer. Først i større lag krever Norges Idrettsforbund registrerte eller statsautoriserte revisorer.

— Flere idrettslag har fått daglig leder og gode administrative rutiner. Men i de aller fleste idrettslag er det frivillige som både har ansvar for økonomien og står for revisorkontrollen. Kvaliteten på denne kontrollen er opp og ned. Jeg har selv opplevd å få regnskapet overlevert i to handleposer, sier Fløttum.

— På grunn av dårlig kontroll er det nok en del underslag som aldri blir oppdaget en gang.

- Mangelfull informasjon

Knut Songve, organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets, tror underslag forekommer relativt sjelden.

— De aller fleste tillitsvalgte gjør en skikkelig jobb, men ikke alle er ærlige. Idretten avspeiler samfunnet ellers på godt og vondt. Derfor anbefaler vi at de tegner underslagsforsikring.

— Hvorfor har ikke flere forsikret seg?

— De vil nok bruke mest mulig av pengene på aktiviteter.

— Hvordan har informasjonen fra Idrettsforbundet vært om slik forsikring?

— Den har nok vært mangelfull. Slike saker som denne er en påminnelse til idrettslagene, sier han.

Songve sier at internkontrollen med penger i idrettslagene generelt er god. Men idrettsforbundet har ingen skriftlige retningslinjer for hvordan valgte revisorer, ofte uten kunnskap om regnskap, skal kontrollere pengestrømmen.

— Det er bra om revisorene tar stikkprøver av bilag og kontrollerer bankutskrifter, men det står ikke noe sted at de bør gjøre det, sier økonomisjef i Hordaland idrettskrets, Asbjørn Lindås.

IKKE ALLE ER ÆRLIGE: - De aller fleste tillitsvalgte gjør en skikkelig jobb, men ikke alle er ærlige. Idretten avspeiler samfunnet ellers på godt og vondt, sier Knut Songve, organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets.
Amundsen, Paul Sigve