KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Forprøven i språkvitenskap har til nå vært obligatorisk for alle som skal studere språk ved universitetet. Studentene kunne velge mellom et intensivkurs og en ordinær variant som gikk over hele semesteret. Nå droppes intensivvarianten, etter mye stryk og misnøye blant studenter og ansatte.

— Forprøven i språkvitenskap som går over ett semester blir valgfri, og det pedagogiske tilbudet der styrkes, sier fakultetsdirektør Asbjørn Bjørnset.For å få nok vekttall med forberedende prøver, kan språkstudentene fra høsten velge mellom den endrede varianten for språkfag, og andre forprøver.