If var en av forsikringsselskapene som hadde forsikret bygningene i Skuteviken som brant i september 2008. Totalt er selskapet ansvarlig for mellom 10 og 14 millioner kroner. Disse pengene er allerede betalt ut.

Men siden saken har vært politietterforsket, kunne det ha blitt aktuelt å kreve erstatning fra Michele Saluzzi som var tiltalt for brannen. Selskapet har nå, etter tirsdagens melding om at saken ikke blir anket, bestemt seg for å ikke fremme erstatningskrav.

— Nå som dommen er kommet, og saken er henlagt, så er det svært lite sannsynlig at vi gjør noe mer med et eventuelt erstatningskrav, sier informasjonssjef Jon Berge If.

Ifølge Berge er det ikke sikkert det ville ha blitt aktuelt å kreve erstatning fra Saluzzi uansett. Men nå er det nærmest utelukket.

Forsikringsselskapet Tryg var også blant selskapene som hadde forsikret eiendommene som brant.

Ifølge pressetalsmann Roald Stigum Olsen har de foreløpig ikke tatt stilling til hva de vil gjøre videre med saken.