Men vedtatt blir ikke budsjettet Frp la frem i går. Partiet er ingen ønsket alliansepartner for byrådspartiene.

— Det er litt frustrerende å jobbe så mye med et alternativt budsjett, som du vet ikke blir vedtatt. Men slik er politikken, sier gruppeleder Liv Røssland.

Fant en halv milliard

Frp vil selge nær samtlige aksjer i BKK. Partiet vil sette pengene på fond, men bruke av avkastningen.

Partiet mener kommunens nye dataanlegg gjør det mulig å spare 100 millioner kroner. Forslaget innebærer oppsigelser av ansatte.

Kommunen bør også privatiseres og effektiviseres i et stort omfang, synes Frp.

— Vi mener Bergen kan klare seg med 260 færre ansatte enn i dag. Det er en beskjeden økning i forhold til det byrådet legger opp til. Skulle vi lagt oss på nivået i Os, måtte 1260 ansatte sluttet i kommunen, sier Liv Røssland.

Hun er sikker på at Frp-endringene er fullt mulig å gjennomføre.

— Våre forslag vil frigjøre penger som vi kan bruke på skole og eldre, sier Røssland.

Samlet vil mener Frp at det er mulig å frigjøre en halv milliard kroner.

Skole og helse

Partiet har ikke funnet penger til verken kulturfond eller nyinvesteringer. Kunsten kommunen alt eier ser partiet helst at selges.

— Jeg vet at dette er et forslag vi blir mobbet for, men sånn som økonomien i kommunen er nå, har vi ikke et valg. For jeg tror ikke staten vil være julenisse for kommunen i år, sier Røssland.

Penger til å fjerne eiendomsskatten har partiet funnet. En avgift som gir kommunen 260 millioner kroner i inntekt.

Det er sosialsektoren og skole som, ved siden av skattetrette bergensere, er vinnere i Frp sitt opplegg.

Partiet vil hvert år bygge 100 nye sykehjemsplasser, ruste opp kjøkkener på aldersinstitusjoner, ha flere boliger og mer avlastning for psykisk utviklingshemmede, øke vedlikeholdet av skolene og bruker mer penger på undervisning og utstyr. Som RV og SV finner også Frp mer penger til fattige i Bergen, sosialhjelpsmottakere med barn.