— Jeg er veldig glad for at de har trukket søknaden, sier Jarle Sælensminde i Historielaget i Fyllingsdalen.

Sælensminde mener at dette er veldig fornuftig av Statens vegvesen.

- Skummelt

— Selv om de hadde tatt sine forholdsregler, var det utrolig skummelt å fylle så store mengder med steinmasse i vannet.

Han tror heller ikke luktproblemene ville forsvunnet, fordi lagdelingen av saltvann og ferskvann trolig ville forårsake nye luktproblemer etter noen år. Nå vil de jobbe videre sammen med Bergen kommune for restaurere Sæleelven.

Planen var å fylle 2,4 millioner kubikkmeter steinmasse i vannet. Steinen skulle komme fra utbyggingen på E39 Os-Bergen.

Negative merknader

I brevet fra Statens vegvesen der de trekker forslaget, skriver de at de merknadene som er kommet til planen om dumping i Sælenvatnet i hovedsak har vært negative. Folk har fryktet støy- og luktplager i anleggsperioden.

Samtidig påpeker de også usikkerhet om utfylling ville løse luktplagene over tid. Vegvesenet har også lagt vekt på usikkerhet om hvordan utfyllingen ville påvirke det biologiske mangfoldet i Sælenvatnet.

Hva mener du om at Statens vegvesen har trukket søknaden?