Byrådet presenterer i dag nye rapporter fra de ekstra utredningene som de har gjort i forbindelsen med bybanetraseen til Åsane.

Her kan du lese utredningene fra fagetaten:

Dette alternativet har vært løftet frem som en mulig kompromissløsning mellom tunneltilhengerne og dagløsningstilhengerne. Bybanen kunne dermed gått over Torget, hatt et stoppested der, før den gikk under bakken under allmenningen.

Dyrere

Kommunens fagfolk påpeker at dette alternativet ikke gir mindre konflikter for kulturminnene under bakken, sammenlignet med tunnelinnslaget i Finnegården. Samtidig påpeker det at det også gir «større konflikter med nyere tids kulturminner, bybilde og byform», skriver fagfolkene.

De påpeker også behovet for å rive deler eller hele bygningen for Fløibanestasjonen, selv om denne kan bygges opp igjen etterpå.

«Dette fører også til at kostnadene for denne varianten vil bli større enn antatt i tidligere notat».

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) mener rapporten viser at det fremdeles er fullt mulig å få til dette alternativet, men at det fremdeles er komplisert. Han vil ikke avlyse muligheten.

— Tvert imot mener jeg denne rapporten gir et noe mer positivt syn enn jeg hadde forventet. Jeg trodde det ville være enda mer krevende, så slik sett har dette vært en nyttig omgangn

Vanskelig trafikk

I rapporten kommer det frem at dette alternativet krever en omlegging av biltrafikken i sentrum.

«Det vil være svært utfordrende å stenge for biltrafikk over Bryggen, både i en situasjon med tiltakspakke for trafikkreduksjon i sentrum og med en Bymiljøtunnelen».

Rygg sier dette alternativet krever at det også bygges en sentrumstunnel for biler.

— Vi må også finne en løsning for å håndtere vareleveringen, men samtidig oppnår vi en del gevinster, som at dette alternativet gir en bedre dekning.

Ønsket løsningen

Venstres gruppeleder i bystyret, Julie Andersland, er skuffet over konklusjonen.

— Med tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen kunne vi fått med den helt avgjørende holdeplassen på Torget, men samtidig unngått å legge Bybanen langs Bryggen, som jeg selvsagt forstår at mange er skeptiske til. Dessverre viser den nye rapporten at dette er en stor trussel både mot eldre og nyere kulturminner, mye større enn de andre alternativene. Dessuten vil det gjøre det så og si umulig å stenge Bryggen for biltrafikk, og det er jo et mål alle er enige om.

Ikke overrasket

Høyres gruppeleder Dag Skansen har ikke lest rapporten ennå, men er ikke overrasket over funnene.

— Dette er som forventet. Nå skal vi bruke tid på å studere de dokumentene som har kommet. Men det har ligget i kortene at det er litt vanskelig å få til.

Bergen Frp-leder Eiler Macody Lund mener det er mulig å finne andre tunnelløsninger som er billigere, og like billig som dagløsningen.-

— I regnestykkene på dagløsningen har de heller ikke tatt med kostnadene med å legge om vann- kloakk og strøm-ledningene, sier Lund.

Vetridsallmenningen-alternativet anser han for å være dødt nå.

— Den er uaktuell. Det samme gjelder for alternativet ved Kjøttbasaren.

Hva mener du om tunnelforslaget? Diskuter under!

VIL HA BRYGGEN: Erlend Horn og Julie Andersland i Venstre ønsker seg en bybane over Bryggen.
Tor Høvik (arkiv)