Erstatningssøksmålet skulle behandles i Sandefjord byrett i høst. Christensens advokat — Sverre A. Holm - sier til Bergens Tidende at det er praktiske og økonomiske grunner som fører til at saken droppes.

— Økokrim har allerede tatt ut bedrageritiltale mot Hamre på 1,25 millioner kroner. Atle Hamre er jo dessuten konkurs. Det ville ikke være noe poeng å kjøre to erstatningssaker mot en mann som uansett vil ha vansker med å betale. Kun advokatene hadde tjent på det. Så grisk er jeg ikke, sier Holm.

I byretten ble Hamre dømt til fem års fengsel for å ha presset Thor Christensen for 28 millioner kroner. Det angivelige bedrageriet skal ha funnet sted ett og et halvt år før pengeutpressingen tok til.

Christensen hadde brukt Hamre til å importere flere hester fra utlandet. Ifølge Økokrims tiltale skal kusken med gullhjelmen ha svindlet rederen for 1,25 millioner kroner. Hamre skal ha hevdet at dette var utgifter til Toll- og avgiftsdirektoratet.