Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen skulle fjerne bilene fra Åsaneveien, og frelse Sandviken-beboerne fra 60.000 daglige passerende biler.

Mens bilene skulle kjøre i den forlengede tunnelen, skulle Bybanen legges gjennom Sandviken og opp gjennom Åsaneveien, hvor motorveien går i dag, frem til NHH.

Kostet for mye

Men tunnelforlengelsen er dyr, rundt to milliarder kroner, og øker den totale kostnaden til bybaneprosjektet massivt. Etter at politikerne for litt siden snudde seg rundt og ville gå for denne løsningen, har pendelen nå svingt tilbake.

— I Høyres gruppe har vi skrinlagt dette. Grunnen til det er at det kom frem veldig store avvik i kostnadsestimatet i den siste Terramar-rapporten, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Dag Skansen, og legger til:

— Når vi får bygget Skansentunnelen får vi også en avlastningstunnel, som sikrer trafikkavvikling når det oppstår uønskede hendelser i Fløyfjellstunnellen.

Flytter E39

Skansen påpeker også at kommunen planlegger å legge E39 utenfor Bergensdalen, ved å bygge en Ringvei øst. I tillegg planlegges det få flytte godshavnen og godsterminalen ut av sentrum.

— Det betyr at veldig mye trafikk blir redusert på dagens E39. Vi har kommet til et kompromiss som gjør at trafikken ikke blir økende. Den vil også minke med god kollektivbetjening. Da mener vi det bør være levelig med den traseen som ligger der i dag.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, medgir at også de dropper forlengelsen av Fløyfjellstunnelen.

— Årsaken er at den er for dyr. Det vil være ødeleggende for oss å gå inn for et prosjekt som øker bompengene så dramatisk.

Han sier han har stor sympati for beboerne i Sandviken, og mener politikerne kan løse litt av problemene ved å bygge ordentlige støy- og støvskjermere.

— Det kan bygges opp med naturmaterialer. Eventuelt kan man bygge halvskjermer over veien, slik at støyen beholdes der.

Har ikke penger

Hadde de hatt flere penger, ville de gått for denne løsningen.

— Men det er ikke nok penger. Og vi som parti kan ikke gå ut til våre medlemmer og velgere og si at vi går inn for noe som øker bompengene.

Etter det BT kjenner til, har heller ikke byrådet tenkt å gå inn for en forlengelse av Fløyfjellstunnelen i den saken de skal legge frem neste uke.

Det største opposisjonspartiet i bystyret, Ap, har i utgangspunktet gått inn for en forlengelse av tunnelen.

— Men dette er et spørsmål som blir gjenstand for forhandling, og vi kan derfor ikke å svare konkret på dette før vi har landet en endelig avtale, sier Geir Dale (Ap).

Skuffelse i Sandviken

Geir Næss, talsmann for en sammenslutning av 27 velforeninger i Sandviken, reagerer kraftig på argumentasjonen.

— De glemmer trafikkveksten som vil komme. Vi vet at det vil bli en voldsom byutvikling i Åsane. Uansett hvordan en snur og vender på det så vil mye av trafikken gå inn til sentrum.

— Det som skjer nå er at politikerne glemmer Sandviken. Det gjorde de på 80-tallet da de planla denne veien. Det ser de også ut til å gjøre i 2014.

— Men en har ikke penger til alt?

— En glemmer å se på totalkostnadene. Ser en det i et 100 årsperspektiv, så blir regnestykket et helt annet. En vet også at Fløyfjellstunnelen må rustes opp en dag, sier Næs og legger til:

— Vi har ikke gitt opp ennå. Alle politikere er enig om at dette er det beste alternativet.