• 87 prosent av borna fekk farens etternamn
  • 8 prosent fekk mora sitt namn
  • 2,4 prosent fekk bindestreksnamn med mors først
  • 2,4 prosent var berre mora oppført som forelder
EIRIK BREKKE
BT