Mannen var dagleg leiar i eit transportselskap frå januar 2003 til mars 2007.

I denne perioden blei det ikkje ført regnskap, trass i den plikta sjølvstendig næringsdrivande har til å sørgje for at regnskap blir ført.

Mannen sa seg skuldig i retten, og blei av Nordhordland tingrett dømt til 21 dagar i fengsel.