Nei da, det er ikke vevre Maud Angelica som skal døpes her i byen. Derimot Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttets flunkende nye forskningsfartøy — «G.O. Sars». Båten som får en champagneflaske klasket i siden onsdag, er den tredje i rekken av forskningsfartøy med «G.O. Sars»-navnet. Høsten 1999 bevilget Stortinget penger til forskningsstoltheten. Nå er det klart.

På dåpsdagen vil skipet ligge ved Nykirkekaien, ifølge UiBs nettsider. Klokken ti om formiddag starter seremonien. I tillegg til dronning Sonja, er fiskeriminister Svein Ludvigsen til stede.

— Til sommeren og høsten vil båten bli satt i vanlig toktaktivitet, både i Barentshavet og Norskehavet. Den skal drive med planktonovervåking og fiskerikartlegging, sier professor Rolf Mjelde, leder av Utvalg for nye fartøy ved UiB.

Foto: Scanpix