Dronningen ankom Fana-skolen i følge med ordfører Herman Friele og fylkesmann Svein Alsaker klokken 11 i formiddag. Hun ble høytidelig mottatt, og fikk overrakt blomster fra elevrådsleder Hanne Ørnhaug.

Se video fra Apeltun skoleDronning Sonjas skolepris deles i år ut for andre gang, og går til en skole som har lykkes med å fremme likeverd og inkludering. Prisen er en pengesum på 150.000 kroner og et litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Skal spise med elevene

Besøket ble innledet med en seremoni i skolens drama— og musikkrom.

— Jeg er veldig imponert over skolen, sa dronningen da hun overrakte prisen til elevrådsrepresentantene Hanne Ørnhaug og Mads Claussen.

Avtroppende ordfører Herman Friele sa også noen velvalgte ord.

— Hele Bergen er veldig stolte av dere. Vi vil ikke bare være seriemestre i fotball, vi vil også være best på skole, sa Friele under seremonien.

Elevene på Apeltun skole får lunsj på skolen hver dag, og klokken 12 i dag skal dronningen spise skiver sammen med elevene i kantinen. Etter lunsj skal dronningen få omvisning på skolen, hvor hun blant annet skal besøke en multifunksjonshemmet elev, som har eget undervisningsrom.

Besøket skal etter planen være ferdig klokken 13:30. Allsang og filosofi

I juryens begrunnelse heter det at Apeltun skole har en pedagogisk helhetstenkning, som setter den enkelte elev i fokus. Juryen trekker frem som positivt at skolen har morgensamling med allsang hver dag, at skolen har en arkitektonisk utforming som gir muligheter for tilpasset opplæring og at skolen legger stor vekt på fysisk aktivitet og filosofi. I tillegg fremheves det at elevene har uteskole én dag i uken.

Juryen har vært ledet av Edvard Befring, og har i tillegg til Befring bestått av Helga Hjetland, Jan Henry Keskitalo, Loveleen Rihail Brenna, Vibeke Mohn Herberg, Karianne Osborg og Åse Wrålsen.

Apeltuns hardeste konkurrenter var Kjølberg skole i Fredrikstad, Bjørnholt skole i Oslo, Steinkjer skole og Kastellet skole i Oslo.

SKOLELUNSJ: Dronning Sonja spiste skiver med elevene under besøket på Apeltun skole i formiddag.
SONJA YSTAAS (MMS)
LESTE DIKT: Eilat (7) leste dikt for dronningen. - Det var veldig spennende, og hun var lett å snakke med, sier hun.
SONJA YSTAAS (MMS)