Sigarettene importeres fra Hellas, særlig til ære for dronningen. Men nå er det slutt. Sigarettene inneholder nemlig mer tjære enn det EU tillater, og oppfyller heller ikke flere andre EU-forskrifter. Dette har danske myndigheter i noen år sett gjennom fingrene med.

Hoffmarskalk Søren Haslund-Christensen ved slottet sier ifølge TV-Avisen at han vil drøfte situasjonen med dronningen.

Ifølge Karelias hjemmesider fås sigarettene også i en «lett» utgave med mindre tjære, en tilsynelatende meget tynn «damesigarett» med filter beregnet på «det internasjonale markedet», i motsetning til dronningens favoritt som er uten filter og har et fyldig format.

(NTB)