Av 134 søkere kom bare 60 inn på sjømannsutdannelsen i Bergen. Antall søkere har økt kraftig.

– Vi har to klasser, en for nautisk og en maskinklasse, begge med 30 elever. Vi skulle gjerne hatt to klasser på hver linje, men vi har ikke budsjett til mer enn en klasse på hver linje, sier rektor Bjørn Kr. Jæger ved Bergen Maritime Videregående Skole.

I alt har mellom 400 og 500 ungdommer søkt landets maritime videregående skoler og maritime høyskoler. Halvparten av disse har valgt Bergen som første eller andre alternativ.

Behov: 2000 sjøfolk

Leder av Maritimt Forum Bergensområdet, Atle Kvamme, anslår at rederiene i Bergensområdet de kommende årene vil få et behov for mellom 1500 og 2000 norske sjøfolk.

– Hvorfor tar dere ikke inn flere studenter når etterspørselen er så stor?

– Det koster det dobbelte av statlig tilskudd på vel 91.000 kroner for hver elev på fagskole. Vi må subsidiere denne delen av virksomheten med midler fra videregående skole og inntekter fra kursvirksomhet, og det reduserer mulighetene til å øke inntektene, sier Jæger.

Han hilser velkommen garantiordningen som sikrer jobber til alle som består eksamen og får sertifikat, men etterlyser flere rederier som kan tenke seg å delta i ordningen. I dag er det fem, men Atle Kvamme regner med at det er en smal sak å få flere aktører med.

– Da vi lanserte ordningen tok vi en ringerunde til de rederiene med flest kadetter. Vi regner med at vi ved henvendelsen lett kan få mange flere med på ordningen. Vi planlegge en vervingsrunde, sier Kvamme.

Alle studenter som siste år har bestått eksamen og fått sertifikat, cirka 50 personer, har også fått jobb. Etterspørselen er veldig stor, noe som skyldes de gode tidene, sier Jæger.

Må bli mer attraktiv

Jæger er opptatt av at sjømannsutdanningen må gjøres mest mulig attraktiv.

– For å få det til håper jeg på etablering av gode ordninger som åpner opp mot høyskoler, sjøkrigsskolen og som gir muligheter til gode landjobber innen shipping og i andre maritime bedrifter.

De to studentene Erling Årseth og Christian Tredalen som tar nautisk linje kan anbefale studier ved skolen i Bergen.

– Vi vil til sjøs, og tenker i grunnen ikke på en landkarriere senere. Målet er å bli sjøkaptein, sier de to.

– Det er en spennende karriere. Jeg tenker i første rekke på kjemikalietank, sier Tredal.