Det er nemlig et sprik mellom hva slags bolig folk oppgir at de er på jakt etter og det som er å få kjøpt i Bergen.

En fersk spørreundersøkelse som Opinion har utført på oppdrag fra Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest viser at 89.000 bergensere planlegger å skifte bolig de neste ti årene. Mange av dem vil ha ny leilighet.

Samme sted eller sentrum

— Med unntak av småbarnsfamilier, der halvparten ser etter eneboliger, er leilighet den boligformen flest ønsker. Det gjelder både enslige, par uten barn og gruppen over 50 år, forteller administrasjonssjef Arne Liljedal Lynngård i Bergen Tomteselskap.

Leiligheten bør ha to soverom og være flunkende ny, viser undersøkelsen. 57 prosent av de flytteklare mener at en nyoppført bolig er mest attraktiv. Også beliggenhet har stor betydning: To tredjedeler av de spurte vil helst bo i samme bydel som de bor i nå. Samtidig er det mange som åpner for å flytte til sentrum.

— Det er ingen tvil om at sentrum trekker. Folk fra alle bydeler har sentrum som nummer en dersom de ikke finner leilighet der de bor nå. Det betyr at presset på sentrum kan øke, sier Lynngård.

- Flere leiligheter

Problemet er at ikke alle kan få oppfylt ønsket om et urbant sentrumsliv. Til det er det rett og slett ikke plass. Derfor blir utfordringen for Tomteselskapet og utbyggerne å utvikle attraktive prosjekter i bydelene.

— Tradisjonelt har vi utviklet nye boligområder i bydelene, og i mindre grad i sentrum. Det vil vi fortsette med, sier Lynngård.

Han tror mange vil bli boende i bydelene hvis de får tilbud om nye, moderne leiligheter der.

— Bergen Tomteselskap er heleid av kommunen. Burde ikke dere først og fremst jobbe for å skaffe billige boliger til for eksempel nyetablerte?

— Vi kan ikke diktere hva slags pris utbyggerne skal ta. Vår viktigste oppgave er å få byggeklare arealer ut i markedet. Økt boligbygging gir lavere priser. Vi viser samfunnsansvar ved å fremskaffe boligfelt tilsvarende 400 boliger hvert år, svarer Lynngård.

Markedet bestemmer

Sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret mener fokuset på dyre boliger til 50-åringer handler like mye om hva som lønner seg som å oppfylle drømmer.

— Det ideelle er gjerne en billig enebolig med hage midt i sentrum. Men det finnes det ikke mange slike. At det bygges mye leiligheter handler ikke bare om etterspørsel, men også om utnyttelse av tomtene, påpeker han.

Senneset er enig i at dagens boligmasse i Norge ikke er tilpasset etterspørselen, men mener at dette er et høykonjunkturfenomen.

— Folk flytter mer når det er gode tider, og da øker også sentraliseringen. Men det er lenge siden det har vært bolignød, og hvis økonomien snur vil vi få merke at det er mer enn nok boliger i landet. Jeg tror vi må leve med at markedet bestemmer takten i boligbyggingen, sier han.