Russefeiringen er i gang og stadig vekk dukker det opp saker i media om russ som bruker millionbeløp på feiringen. Men i følge en undersøkelse som ROK har gjennomført blant nærmere 23.000 russ over hele landet, er ikke dette representativt for hva russen bruker.

— Vi har jobbet med russ i mange år og har hele tiden hatt et inntrykk av at russ ikke bruker så mye som media skal ha det til. Nå har vi tallene som beviser nettopp dette, sier Mie Skard i ROK.

ROK er et selskap som siden 2004 har jobbet med russearrangementer og fungerer i dag også som rådgivere for russ.

Under 10.000

I undersøkelsen fikk russen spørsmål om hvor mye penger de planlegger å bruke i russetiden og flesteparten svarte at de ville bruke under 10.000 kroner på hele feiringen.

— Vi er ikke overrasket. Det stemmer godt med de oppfattingene vi har, sier hun.

På landsbasis er det ifølge undersøkelsen 37 prosent av russen som planlegger å bruke under 5000 kroner, mens 35 prosent sier de kommer til å bruke mellom 5.000 og 10.000 kroner. Bare 3 prosent planlegger å bruke 30.000 eller mer. I Hordaland svarte hele 45 prosent at det ville bruke under 5000 kroner og under 1 prosent ville bruke 30.000 kroner eller mer.

— Det jo ofte de som bruker mye penger som kommer frem i media og det fins også de som drar på for å få en overskrift. Vi ønsker ikke at folk skal sitte igjen med det inntrykket at alle russ bruker så mye penger på feiringen, sier hun.

Russepresident i Bergen, Jørgen Stensrud, synes det at media litt for ofte vinkler sakene på at russen bruker mye penger.

— Det er sjeldent det kommer frem hvor mye arbeid som faktisk ligger bak for eksempel en russebuss. At vi bruker mye tid på planlegging, dugnadsjobbing og gjør mye av jobben på bussen selv, sier Stensrud.

Derfor er han veldig glad for at ROK nå har gjennomført denne undersøkelsen.

— Der bra at det nå kommer frem at russen ikke bruker så mye penger og at en kan ha det like gøy å bruke under 5000 kroner, sier Stensrud.

Gir gode råd

ROK gir råd og inspill til russ i forkant av feiringen og tilbyr også ferdig kontrakter som russen kan bruke opp mot ulike aktører.

— Vi har blant annet sett at jo mer vi klarer å informere om ulike leverandører, jo mindre penger blir det brukt på bussene. Og vi ser at det er brukt mindre penger på buss de siste årene.

Men hun forteller at det dessverre er mange useriøse aktører på markedet som ser sitt snitt til å utnytte russen.

— Vi synes det er leit at det er noen aktører som skal ødelegge for bransjen, men det er viktig å understreke at det også er mange og dyktige leverandører.

ROK vil også gjennomføre en undersøkelse etter russefeiringen, for å finne ut hvor mye russen faktisk brukte.

— Jeg tror ikke man har en dårligere russefeiring dersom man bruker lite penger, sier hun.