Fredag 13. november vandret Mariel Valle Hansen ut av eksamenslokalet. Hun tenkte ikke over datoen, men var godt fornøyd med å ha levert privatisteksamen i spansk. Nok en eksamen unnagjort. Nok et skritt nærmere medisinstudiene.

Årsaken til at hun tok eksamen som privatist var at hun hadde byttet skole etter 1. klasse på videregående, og den nye skolen kunne ikke tilby spansk. Hansen hadde tatt privattimer hos spansklærer, og på muntlig eksamen like etterpå fikk hun toppkarakteren seks. Privatlæreren var stolt av eleven sin, men da Hansen skulle vise ham oppgaven hun hadde levert på skriftlig eksamen, oppdaget hun at filen hun hadde levert ikke hadde noe innhold.

Ingen forhåndsvisning

Hun tok kontakt med eksamenskontoret.

— Der fikk jeg beskjed om at alt var min feil. Det var veldig frustrerende, jeg trodde jo jeg hadde levert riktig, sier Hansen.

Hun reagerer på at det ikke er noen forhåndsvisning av dokumentet du leverer, slik at man kan godkjenne at det er den riktige filen.

  • Jeg spurte også eksamensvakten om jeg skulle ta en utskrift av besvarelsen, men fikk beskjed om at det ikke var nødvendig. Jeg spurte om alt gikk fint med opplastingen og fikk bekreftelse på det. Eksamensvakten kunne enkelt ha sett at dokumentet ikke hadde noe størrelse, men eksamensvaktene som var der var stort sett pensjonister som ikke kunne så mye data, sier Valle Hansen.

Hun mener rutinene ved levering av elektroniske besvarelser er for dårlige, men trodde saken skulle ordne seg ved at hun fikk ta eksamen denne våren. Det kunne hun også gjort, om privatisteksamenen ikke var lagt til samme dag som norsk hovedmål. Norskeksamen er obligatorisk for Hansen.

Ikke førstegangsvitnemål

Dermed førte den blanke eksamenen til at Hansen ikke ville få vitnemål fra videregående. At hun også ble registrert med stryk på spanskeksamen, fører til at hun ikke får førstegangsvitnemål fra videregående fordi hun er nødt til å forbedre spanskkarakteren. Det fører til at når hun søker på medisinstudier, får hun ikke søke på kvoten for førstegangsvitnemål hvor karakterkravet er lavere enn i den vanlige kvoten.

  • Jeg hadde hatt sjanse med førstegangsvitnemålet, men nå må jeg bruke mange år på å forbedre karakterene mine om jeg vil inn på medisin. Derfor har jeg slått det fra meg, sier Hansen.

Med støtte fra Fylkesmannen søkte hun Utdanningsdirektoratet om å få annullert eksamenen og ta eksamen en annen dag enn den som faller sammen med norskeksamen. Det fikk hun avslag på og anket til Kunnskapsdepartementet. Anken ble registrert 2. Februar, men er fortsatt ikke ferdigbehandlet, til tross for at Hansen ble forespeilet svar innen 15. april.

  • Jeg har fått utrolig god hjelp hos fylkeskommunen, og nå kan det se ut som jeg får tatt spanskeksamen, sier Hansen.

Etter at Hansen tok kontakt med BT, har hun fått tillatelse fra eksamenskontoret til å melde seg opp til vårens spanskeksamen. Skolen hennes har gitt klarsignal for at hun kan ta kontinuasjonseksamen i norsk. Det vil si sammen med alle som har gyldig fravær fra norskeksamen.

Om hun vil få et ordinært førstegangsvitnemål avhenger likevel av svaret fra Kunnskapsdepartementet.