TRUDE HAUG

— Dette er jobben som jeg trodde jeg skulle få om noen år, sier Åsta Ytre.

— Alle ungdommer vil jobbe internasjonalt i dag, hevder hun.

For tre år siden «shoppet hun frivillighet» på karrieredagen på universitetet. Det førte henne til Jamaica, og nå er hun klar som et egg... for Genève.

— Det er et engasjement på fjorten måneder, og vi skal holde oversikt over hvilke ungdomsaktiviteter som foregår i de ulike landene. 141 i tallet, sier hun og smiler.

— Det er mange som søker til frivillighetsarbeid fordi de kan få muligheten til å ta et år i et annet land. Hvert år sender Røde Kors ut seks representanter til utlandet og får seks igjen. Det har de gjort i tre år nå, sier Åsta.

Hiv og Aids

— I år sender Norge ungdomsrepresentanter til Kenya, Libanon og Armenia, sier hun og er glad for at hun selv fikk sjansen til å reise til Jamaica for to år siden. I dag må ungdommene være mellom 21 og 25 år.

— De ungdommene som kom til oss fra Jamaica var veldig gode på å arbeide med ungdom mot hiv og aids, forteller hun.

— Og så kunne de lære å lage magasiner av oss.

Hun forteller stolt at nå lager de sine egne magasiner på Jamaica.

Da moren til Åsta Ytre spurte hva hun ville bli når hun ble stor, svarte hun: «I hvert fall ikke vaskedame».

— Da fortalte min mor at alle er like mye verd, samme hva de driver med. Det er en lekse jeg husker godt i en oppvekst som var solid sosialdemokratisk.

Respekt og tillit

Derfor vil ikke Åsta Ytre bosette seg i USA selv om hun utdannet seg til fotojournalist og bodde der i fire år. Hun er ikke så begeistret for holdningene hun møtte der.

På Jamaica var det også store klasseforskjeller, sier hun som har studert sammenlignende politikk i Bergen.

— En snakket ikke til dørvakten, det var bare sånn det var, sier hun.

Det hun husker best fra Jamaica var arbeidet mot vold som hun var med på i et fengsel for barn mellom 12 og 17 år. I motsetning til hva de trodde, ble de møtt med respekt og tillit, og de opplevde at det arbeidet de gjorde betydde noe for barna.

Men akkurat nå er det Darfur i Afrika det dreier seg om i lokalene på Damsgård.

— Få med at vi skal gå fra dør til dør i september, og at hjelpen kommer frem, sier hun.

KURS: Kurs i hjemmesykepleie for hiv-positive på Jamaica. Åsta Ytre lærer å måle blodtrykk.<p/> FOTO: PRIVAT
GLAD: Åsta Ytre gleder seg til å arbeide med informasjon for Røde Kors i Genève. <p/> FOTO: TRUDE HAUG