ATLE ANDERSSON

I helgen skal internasjonale og norske aktivister, miljøvernere og politikere gi sin vurdering av verdenstoppmøtet om miljø og utvikling på et seminar i Bergen. Dessuten blir det såkalt bærekraftig handel på Torgallmenningen søndag.

— Mitt inntrykk er at mange synes toppmøtet var et tilbakeskritt i det internasjonale miljøarbeidet. Vi ønsker å belyse hva som faktisk ble oppnådd og få svar på hva som er påkrevd av nasjonal og internasjonal oppfølging, sier Tor Brynjar Welander i Aksjon Slett U-landsgjelda, en av flere organisasjoner som står bak seminaret på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Blant innlederne er Morten Eriksen fra Forum for Miljø og Utvikling, som også var medlem i den norske delegasjonen i Johannesburg. Landansvarlig i FNs utviklingsprogram, Ragnhild Imerslund kommer, det samme gjør filippinske Lidy Nacpil. Blant temaene hun tar opp, er perspektiver på verdenstoppmøtet sett fra sør.

Dessuten blir det foredrag ved Steinar Lem og diskusjoner om etisk handel og gjeldsproblematikk. Tema for en paneldebatt lørdag er Norges oppfølging av miljømålene. Her deltar blant andre stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), professor Else Øyen, Steinar Lem fra Framtiden i våre hender og Espen Edvardsen fra Attac.

— Søndag inviteres folk til bærekraftig handel på Torgallmenningen, med økologiske smaksprøver, rettferdig handel og andre aktiviteter, opplyser Tor Brynjar Welander.