– Seminaret dreier seg ikke om stat/kirkedebatten. Men vi ønsker å skape bevissthet omkring viktige spørsmål om forholdet mellom staten og religionsutøvelsen.

Vi har en stat som opptrer ideologisk og stadig blander seg inn i folkets tro og deres religiøse liv og praksis. Dette ser vi ikke bare i form av statlig innblanding i Den norske kirkes indre anliggender, men også i forhold til frivillige kristelige organisasjoner og friskoler, sier Jan Bygstad i FBB til Bergens Tidende.