Forrige uke møtte en familiemann i Bergen tingrett tiltalt for legemsbeskadigelse mot en annen familiemann her i byen.

— Vennskapsforhold

Ved påsketider 2014 fikk tiltalte vite at en bekjent hadde et «forhold» til konen etter at han ble oppsøkt av den andres kone. Hun hadde funnet tekstmeldinger mellom sin mann og tiltaltes kone.

Politiadvokat May-Britt Erstad.

Tiltalte konfronterte ektefellen med opplysningene, og hun innrømmet at hun hadde hatt et vennskapsforhold til fornærmede. Ifølge dommen er forholdet beskrevet som en «flørt», og tiltaltes ektefelle benektet at det dreide seg om et seksuelt forhold.

Dro hjem

Forholdet tok slutt, men ble tatt opp igjen på sensommeren 2014, fremgår det av dommen. Den tiltalte mannen fikk igjen vite om dette og ringte konens «venn». Han ville møte ham, men det var ikke «vennen» interessert i.

En septemberkveld i fjor dro han hjem til konens «venn». Han ringte på døren, og opptrinnet ble sett av en nabo. I retten fortalte naboen at det så ut som om tiltalte nærmest «hoppet» inn da døren ble åpnet. Hva som deretter skjedde, vet bare de to mennene.

Var rød eller rosa i ansiktet

«Det som er på det rene er at fornærmede ble sprayet i ansiktet med rødfarge og fikk et kutt i tinningen, over venstre øye», heter det i dommen.

Den tiltalte mannen dro fra stedet, og konens «venn» kom etter ham. Naboen så at fornærmede var rød eller rosa i ansiktet da han kom ut av boligen sin.

Tiltalte har forklart at han brukte sprayflasken i selvforsvar. Den andre forsøkte å lukke døren da han så hvem som sto utenfor. Derfor tok han et skritt frem for å hindre dette. Da skal han ha blitt slått i ansiktet av konens «venn», forklarte han i retten.

Forsvarer Jørgen Riple fikk en tiltalt mann frikjent.
SILJE KATRINE ROBINSON

Vennen avviser at han slo først

Det ble lagt frem bilde av tiltalte i retten. Det viste at han hadde et blåmerke rundt høyre øye. Hans kone bekreftet i retten at tiltalte hadde et blåmerke og at mannen sa at han hadde fått dette etter at han hadde oppsøkt hennes «venn», fremgår det av dommen.

Fornærmede har avvist at han angrep den andre. Han forklarte at han sa at han ikke hadde noe å snakke med tiltalte om og deretter ble sprayet. Så ble han slått to ganger i ansiktet av tiltalte, slik at han falt bakover og slo hodet i en vegg inne i gangen i boligen.

«Ifølge fornærmede svarte han med å dytte til tiltalte i brystet. Fornærmede benekter imidlertid å ha slått tiltalte», heter det i dommen.

— Ikke spesielt veloverveid

Aktor May-Britt Erstad la ned påstand om at ektemannen ble dømt til fengsel i 60 dager, men retten mener bevisene ikke er sterke nok til å dømme ham, til tross for at han oppsøkte den andre med sprayflaske. En samlet rett mener det kan være riktig at han ble angrepet først.

«Selv om det ikke var spesielt veloverveid av tiltalte å oppsøke fornærmede på denne måten i den aktuelle situasjonen, når tiltalte visste at fornærmede ikke ønsket å snakke med ham, kan retten derfor ikke se bort fra at tiltalte har vært utsatt for et rettsstridig angrep fra fornærmedes side, noe som i tilfelle berettiget tiltalte til å forsvare seg», fremgår det av dommen. Tiltalte ble derfor frikjent.

— Jeg konstaterer at retten har frifunnet tiltalte og mener hans forklaring ikke kan utelates. Ettersom jeg ennå ikke har fått dommen på papir, har jeg ennå ikke tatt stilling til ankespørsmålet, sier politiadvokat May-Britt Erstad, aktor i saken.

— Det var to forklaringer som sto mot hverandre, og vi er fornøyd med at retten enstemmig har falt ned på frifinnelse. Det er et riktig resultat i denne saken, sier Jørgen Riple, tiltaltes forsvarer.