JENNIFER FOSSNES

EYSTEIN RØSSUM

DAG IDAR TRYGGESTAD

Antall henvendelser fra unge som ønsker hjelp til å komme unna tvangsekteskap, har økt drastisk. Hjelpetelefonene opplever mange akutte saker, og i 2004 hadde Røde Kors 356 henvendelser på landsbasis. Det er særlig kurdiske mindreårige jenter som tar kontakt.

Tryggere i Irak

— Det er blitt trygt å reise tilbake mange steder i Irak, og flere foreldre ønsker derfor å sende barna hjem for å gifte seg, sier Bente Glamo, prosjektmedarbeider i Røde Kors' tvangsekteskapsprogram.

Hun opplyser at det i Nord-Irak ikke er uvanlig å gifte seg i 13-15-årsalderen. I løpet av januar hadde Røde Kors 25 konkrete saker. Det ble ikke bedre måneden etter.

Også Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) merker en drastisk økning. I fjor fikk de over 400 henvendelser og behandlet 72 krisesaker, mot 15-20 saker i 2001. Flere fra Bergen

Bare i fjor fikk syv-åtte unge fra Hordaland på flukt fra familien hjelp av SEIF til å skaffe nytt bosted i en annen landsdel. De fikk hemmelig adresse, og flere skiftet navn samtidig. Også ungdom fra andre landsdeler har søkt tilflukt i Hordaland.

— Det er snakk om både gutter og jenter. Etter Fadime-drapet i Sverige i 2002 ble det mye mer fokus på tvangsekteskap. Unge fikk vite at det er hjelp å få. Samtidig ble det tragiske drapet en bekreftelse på at en eventuell drapstrussel kan bli realitet, sier Gerd Fleischer, organisasjonsleder i SEIF.

Få dømmes

Hun tror det vil gå flere generasjoner før vi får bukt på problemet.

Selv om det er straffbart å planlegge eller tvinge noen til å gifte seg, finnes det kun et par tilfeller der noen er blitt dømt i Norge.

— 99 prosent av de unge ønsker ikke å anmelde foreldrene sine. For å få foreldrene dømt, må de vitne i retten. Det er de sjelden villige til. De vil bare ut av situasjonen, sier Fleischer.

Ringer for venninner

— Mishandling skjer mest med de mindreårige. Da blir også barnevernet koblet inn, sier Glamo i Røde Kors.

De som svarer på hjelpetelefonen, er utdannet til å kunne gi god veiledning. De gir alt fra korte råd og opplysninger, til grundig oppfølging i samarbeid med barnevern hvis det er snakk om mindreårige.

Flere ringer på vegne av venninner. Også skoler tar kontakt hvis de har mistanke om at elever kan bli tvangsgiftet.

Også norske kristne

Alle religioner er representert blant dem som søker hjelp, også kristendom.

— Vi har hatt tilfeller fra norske karismatiske sekter der foreldre presser barna til å gifte seg med noen innenfor gruppen. Hvis de ikke adlyder, blir de truet med utstøtelse, sier Gerd Fleischer og minner om Knutby-saken.

— Dette er mer et kulturelt enn religiøst problem. Vi ser på tvangsekteskap som «eksotisk», men går vi tre-fire generasjoner tilbake i tid, fant vi mye av det i Norge. Det var jo det Camilla Collett og Sigrid Undset skrev om, sier Fleischer.