I fire år har elevene ved Ulsmåg skole gitt penger til skoler i Tanzania. Mama Very Nice Monyo kom til Bergen for å takke dem.

Det er formiddag og friminutt på Ulsmåg skole på Nesttun i juni. Men i et av klasserommene er elevene blitt værende inne. Ved en overhead sitter en afrikansk dame og snakker, mens hun viser bilder på et lerret over tavlen. Elevene sitter stille og ser en liten hytte på savannen, et dyr som trekker en plog, barn kledd i nystrøkne skoleuniformer.

Det har syvendeklassingene vært med og betale for. I 2003 startet Ulsmåg skole samarbeidet med den norske hjelpeorganisasjonen Skole for alle (SFA), som gir penger til fattige skoler i Afrika. Skolen elevene har støttet, heter Miembeni Primary school, og ligger i Tanzania.

— For pengene dere har gitt har vi kunnet hjelpe ni familier der foreldrene er døde av AIDS. De har fått myggnett, senger og mat, sier Mama Very Nice. Kvinnen med det for nordmenn noe kuriøse navnet jobber for kvinnenettverket Kiwakkuki i Tanzania. De administrerer pengene fra SFA i Norge.

Bilder fra en landsby med brønn og små hus med tak av bølgeblikk vises på skjermen.

— Hvordan er livet i en landsby? spør en elev.

— Ganske fattig, svarer Mama.

— Må barna jobbe i landsbyen?

— Ja. De må hjelpe til med jordbruket og de må passe høner og geiter

— Hvor lenge skal du jobbe med dette?

— Helt til HIV og AIDS er historie, svarer Mama.

Så er det slutt på bildene, og elevene setter kursen mot skolegården. Mama Very Nice sier hun synes små hjelpeorganisasjoner er bra.

— De fører ofte til at det blir en direkte kontakt mellom giver og mottaker. Det gjør det lettere for giverne å følge opp hvor pengene blir av, sier hun.

Dersom man vil gi penger til en hjelpeorganisasjon, er det ifølge Mama viktig at man forsikrer seg om at den er seriøs.

— En hjelpeorganisasjon må være registrert og ha et kontor. Det finnes mange useriøse organisasjoner. Vi kaller dem «suitcase-organizations». De gjør hjelpearbeid for egen vinnings skyld, sier Mama Very Nice.

FRA TANZANIA TIL BERGEN: Mama Very Nice arbeider for Kiwakkuki, samarbeidspartneren til Skole for alle i Tanzania. 7. klasse ved Ulsmåg skole har gitt overskuddet fra årets skolerevy til organisasjonen.
GAVE: Mama Very Nice fikk med seg en hilsen fra Ulsmåg-elevene.