Hroar Espeland er daglig leder ved Lopex Mottak AS. Han synes bygget har fungert fint til formålet.

— Vi har hatt 24 beboere der. Noen har bodd på doble rom, andre på enkle rom. Tidligere var det vanlig å bruke høyfjellshotell til mottak. Når er det vanlig å bruke eneboliger til slike desentraliserte mottak, sier Espeland, som henviser til byggets eiere.

Lopex Mottak driver asylmottaket i Ny-Paradis, men eier ikke bygget. Det leier de fra selskapet Accurate Eiendom AS.

BT har hentet ut alle sakspapirene i den betente byggesaken til bygget i Ny-Paradis 76.

Sendte varsel

I 2007 sendte eiendomsselskapet ut et nabovarsel med planene om å gjøre om eneboligen om til en rekke mindre boenheter.

Flere naboer reagerte på forslaget.

— Vi forstår ikke at det kan være lov å drive asylmottak i dette bygget. Huseierne har tatt seg til rette, og gått i gang med utbygging før de har søkt kommunen om lov, sier tre naboer BT har snakket med.

I 2009 sendte selskapet inn en søknad om bruksendring fra én bolig til fire boliger etter at kommunen krevde det. Søknaden ble avslått.

«Tiltaket omsøkes etter at arbeidet er utført uten at det på forhånd er søkt om tillatelse» står det i avslaget. I 2010 ble kommunen bedt om å revurdere avslaget sitt. Selskapet sendte da inn nye tegninger av huset. Kommunen mente det ikke fremgikk noen nye momenter i saken.

«Tidligere avslag opprettholdes i sin helhet» skriver kommunens saksbehandler i juni 2011. Senere samme år sender Accurate en ny søknad til kommunen, som igjen avvises som ufullstendig.

Måtte tilbakeføre

Kommunen krevde deretter at bygget ble tilbakeført fra fire til én boenhet. Fristen ble satt til 29. februar i år. Selskapet har imidlertid klaget saken inn til Fylkesmannen. I påvente av klagesaken får de lov å vente med å gjennomføre endringene.

Svein Jakobsen eier halvparten av Accurate Eiendom.

— Vi har hatt en sak med Bergen kommune. Den er fulgt opp til punkt og prikke, sier han.

Når BT konfronterer ham med kommunens innsigelser, og at saken nå ligger hos Fylkesmannen, henviser han til selskapets advokat Ove Jan Ommundsen. Det lyktes ikke BT å få svar fra ham i kveld.

BT har flere ganger ringt Ove-Henning Bjørsvik, styreleder i Accurate Eiendom, uten å få svar.