Byrådets opplegg for drive-in byggesaksbehandling inngår i en storstilt omorganisering av plan— og byggesaksbehandlingen i Bergen kommune.

Samtidig må avdelingen tåle store kutt i det foreslåtte budsjettet. Byantikvarens avdeling barberes. I tillegg blir det lagt opp til både nedbemanning og millionkutt i planmidlene.

Likevel mener byråd Lisbeth Iversen (KrF) at omorganiseringen skal skape vei i vellingen. Som kjent sliter Bergen kommune med lang saksbehandlingstid både for private plansaker og klagesaksbehandling.

— Jeg tror nyordningen vil gi både raskere og billigere behandling, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Fra nyttår skal byggesak over disk være i drift. Da står saksbehandlerne ut i skranken og stempler enkle byggesaker på stedet.

En ny avdeling med navnet byggestart etableres og får ansvaret for både byggesaker og private plansaker.

Tilbake på planavdelingen blir det sittende en liten stab som skal stelle med lovpålagt planlegging som kommunedelplaner og konsekvensutredninger.

Samtidig vil Lisbeth Iversen at den nye byggestartavdelingen skal innkalle til forhåndskonferanser om private utbyggingsplaner, der alle berørte fagavdelinger deltar. Da skal innvendinger og føringer gis over bordet i stedet for at sakene går i postgang fra avdeling til avdeling.

Utpå våren flytter planavdelingen og den nye byggestartavdelingen over i Gamle Folkets Hus. Der kan byråden tilby parkeringsplasser for de byggelystne utenfor inngangsdøren og skranker på gateplan.

Samtidig skrur byrådet kraftig opp nivået på plangebyrer. Merinntekten på prisøkningen er anslått til 11 millioner. Dette vil til dels veie opp de kraftige kuttene, sier hun.

— Kan et miljøbevisst byråd være bekjent av å legge til rette for bilkjøring til rådhuset?

— Her snakker vi om et meget begrenset antall plasser, gjerne forbeholdt handikapparkering og familier med barnevogn. Når vi foreslår dette er det basert på erfaringer i Oslo, sier Lisbeth Iversen.