I lengre tid har tre kyr, to kalver og et titall sauer latt seg friste av det grønne gresset på naboeiendommene. Gjentatte ganger har dyrene gått utenfor beiteområdet og inn på eiendommene til 5-6 huseiere i Valestrand.

Men i går fikk naboene nok, etter å ha tørket av kudritt fra skosålene for nýte gang,

— Vi måtte rykke ut og gi dyreeieren pålegg om å fjerne dyrene. Han har frist på seg ut dagen, sier lensmann Halvard Hauge på Osterøy til bt.no.

Han forstår godt at naboene har fått nok og mente at dette var en jobb for politiet.

— Kyrne har lagt igjen skitt på trappene til folk, sier lensmannen.

Dårlig gjerde og lite fôr er trolig årsaken til den store dyreflukten på Osterøy.