Bakgrunnen for avgjørelsen er et søksmål fra eierne av en hytte på naboeiendommen. Hytteeierne mente at tømmeplassen var til unødig sjenanse for dem når de brukte hytten.

Retten har blant annet vektlagt den flotte utsikten i det aktuelle området, og mener at bobiler som tømmer toalettene utgjør en sjenanse for hytteeierne. De kan nemlig ikke unngå å se do-tømmingen fra hytteeiendommen.

Og som det heter i dommen: ”Arten av det som tømmes er såpass spesielt, at det klart må anses som en ulempe å ha aktiviteten nært innpå seg”.

Retten mener videre at bobiltrafikken tidvis skaper vansker og hindrer adkomsten til hytten.

Ifølge dommen sendte ikke campingplasseieren heller ikke ut nabovarsel før han bygget tømmeplassen. Fylkesmannen har tidligere pekt på at anlegget er ulovlig oppført.

Nå må altså tømmeplassen flyttes, og eieren må betale for dette.