Men den internasjonale forskningen er i det store og hele i tråd med funnene til forskerne fra Høgskolen i Hedmark, mener professor Thomas Nordahl.

Han mener bystyrets beslutning er basert på ideologi fremfor fakta.

— Det kan ikke basere seg på forskning og kunnskap. Det må basere seg på en mer grunnleggende ideologisk tilnærming. At dette er noe de tror på, sier han.

Skolebyråd Tomas Moltu sier at han har etterlyst mer forskning på dette feltet, og at han er forundret over at regjeringen ikke har prioritert dette høyere.

Hvor mange skoler i Norge som styres etter nye undervisningsmetoder og organisasjonsformer, er det ingen som har oversikt over. I forbindelse med skolereformen Kunnskapsløftet ble veldig mye av ansvaret for organiseringen av undervisningen delegert ned til skolenivå.

— Det er mange kommuner som ikke har pedagogisk kompetanse til å foreta slike valg, mener Thomas Nordahl.