Virvaret av ståltrådar som er spent over Hardangerfjorden er i ferd med å bli forståeleg. 20 vaierar viser seg å bera golva i dei to catwalkane. Fire går rekkverk og fire til taubane. Dessutan spenner fire ekstra tjukke vaierar toppane av dei to svære brutårna 50 cm inn mot land. Det må til for at tårna skal stå loddrett når vekta av stålkassa med køyrebaner pressar hin vegen.

Berg og dalbane

Montørane til den danske storentreprenøren M. T. Højgaard har dei siste dagane montert golv i catwakane på sidespenna til Hardangerbrua. Dei skal brukast som arbeidsplattformer, om eit slikt ord kan brukast når det langt frå er flatt, men går i berg og dalbane. Det ser ikkje så bratt ut frå sida og nedanfrå, men hellingsvinkelen oppe ved tårna er nær 30 grader, nesten like bratt som unnarennet på ein hoppbakke. Frå toppen ser det nesten loddrett ut.

— Det er nok langt fleire som har lyst, enn dei som får lov, til å gå over fjorden, seier Øyvind L. Søvik i Statens vegvesen.Byggherren sin prosjektleiar for brua må ta omsyn til at entreprenøren sine folk skal ha arbeidsro, og han må tenkja på tryggleiken.

Tidkrevende prosess

Det viktigaste arbeidet ute på catwalkane blir å byggja dei to berekablane. For kvar kabel skal meir enn 10.000 enkelttrådar av stål køyrast over fjorden med taubane, åtte på kvar tur. Prosessen blir kalla spinning, sjølv om kablar av denne dimensjonen ikkje vert tvinna.

Trådane vert lagt parallelle, pressa hardt saman og kapsla inne. For å få ei rund form, blir trådane fordelt i eit sinnrikt system. Danskane skal bruka ein litt meir automatisert framgangsmåte enn vossafirmaet HMV for nokre år sidan nytta i inn- og utland. Då stod femti mann på kvar catwalk og tok fatt i ståltrådane med hendene etter kvart som spinnehjulet (løpekatten på taubanen) passerte. Så la dei trådane på rett plass manuelt.

Golvet i catwalkane er produsert i Kinsarvik i element på vel to meters lengd. Dei er laga av stålnetting med trespiler. Når fleire element vert montert etter kvarandre, vil kvar femte spil ha full breidd, og dei blir skrudde fast i vaierane under. Dei fire spilene innimellom er berre til trinn ute ved rekkverka, om lag som to hønsestegar. Danskane har funne det mest rasjonelt å montera saman element i ca. 15 meters lengde kvar gong mannskapet nede ved spreiekammere sender ny ladning oppover til montørane.