— Vi er på vei til å bli en bydel som tar den gode dialog på alvor. I fremtiden håper vi at hele Bergen kan bli en dialog-kommune, sier oppvekstsjef Elisabeth Eggum i Fyllingsdalen bydel til Bergens Tidende.

Noe spennende skjer. Lærere, politiet, helsesøstre og sosialarbeidere, førskolelærere og ledere snakker felles språk og møter barn og voksne på samme måte. Alle er de kurset i prinsipper for god dialog.

- Viser at vi bryr oss

Barna i Bjørgedalen barnehage hyler av glede i dissen. Styrer Kari Syltøy har tatt dem med ut, og barna får selv velge hva de vil gjøre.

— Vi viser konkret at vi bryr oss om barna. Kanskje er dette det viktigste prinsippet og det mest grunnleggende vi jobber med, sier Kari Syltøy i barnehagen der mange av de ansatte har gått på kurs.

Jeg vil ikke, sier særlig de små barna. Når de ansatte sier at de forstår at de ikke vil, er det ofte nok. Da blir de med likevel.

— Vi kjefter mindre på barna. Prinsippene er veldig konkrete og verdifulle redskap til refleksjon i arbeid med barn. De har bevisstgjort oss voksne om hvordan vi forholder oss til barna, sier Kari Syltøy.

Brukt i lederopplæring

Det er prinsipper for god kommunikasjon brukt i lederopplæring som nå virkeliggjøres blant barn og unge i Fyllingsdalen. En leders daglige utfordring er å vise at han setter pris på sin medarbeider, prøve å forstå de ansattes situasjon og rose det gode som gjøres. Akkurat det samme gjelder for voksnes forhold til barn.

Syv prinsipper for godt samspill arbeides det med. Her er de:

  • Vis at du er glad i eleven eller barnet
  • Juster deg til barnet
  • Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av
  • Gi ros
  • Felles fokusering
  • Gi mening til barnas opplevelser
  • Sett grenser på en positiv måte

— Reglene er enkle, men det krever arbeid å praktiserte dem, understreker Elisabeth Eggum og kursleder Britt Brakstad.

Her dreier det seg om å gripe følelsene. De voksne blir mer bevisst sine egne følelser. Ikke minst lærer de å ta motstand. Det er de voksne som har ansvar for klimaet i samspillet. De blir ikke så redd konflikter, og lærer å takle dem på en konstruktiv måte.

— Læring forutsetter at vi voksne har det godt med hverandre, påpeker de to. - Gode samspill er viktig for at barn skal kjenne seg trygge. Trives de, lærer de mer og lettere.

400 medarbeidere kurset

Til nå er 400 medarbeidere i Fyllingsdalen kurset i den gode samtale. 32 har utdannet seg til kursholdere. Britt Brakstad har utviklet seg videre til kursleder. Hun utdanner nye kursholdere, sørger for at de erfarne holder kunnskapen varm og driver dette videre.

De syv prinsippene for god dialog får folk til å reflektere. De utvikler evnen til å forstå andre. Prinsippene virker. Det kan de 400 medarbeiderne og foreldrene i Fyllingsdalen skrive under på. Samtidig vet de at å gi seg i kast med dette, er å begynne en prosess som tar tid.

Bedre sted å bo

Prinsippene har alt gjort og vil gjøre Fyllingsdalen til en bedre bydel å bo i. Alt nå er entusiasme skapt. Flere ser den store verdien av å gi sine medmennesker positive tilbakemeldinger. For barn og unge kan dette også bety redusert mobbing.

Samtlige ansatte i skolene og barnehagene i Fyllingsdalen skal kurses i de gode prinsippene. Noen foreldre har alt lært dem. Flere er nysgjerrige og har meldt sin interesse for kurs.

Det som skjer i Fyllingsdalen kan få betydning ikke bare for Bergen, men også for andre steder i Norge og Norden.

GLEDE: Agathe Aase (øverst) og Ida Pettersen hyler av glede i dissen. Styrer Kari Syltøy passer på.
FOTO: ØRJAN DEISZ