24.000 liter drivstoff for jetfly rant i begynnelsen av februar ut på anlegget til Flytanking AS på Flesland. Uhellet, som skjedde i forbindelse med en tankfylling, ble først oppdaget noen dager etterpå.

Bergen kommune ble først mandag kveld denne uken orientert om hendelsen. I dag har flere fra kommunen undersøkt faren for at drikkevannet i området rundt flyplassen har vært påvirket.

11 husstander i området

— Etter en nøye gjennomgang, kan vi heldigvis konkludere med at alle som er bosatt i nærheten av der lekkasjen skjedde er påkoblet offentlig vannsystem. Med andre ord er de ikke påvirket av hendelsen, sier overlege ved Helsevernenheten i Bergen kommune, Arne Bang.

Totalt 11 husstander skal ligge i nærheten av bekken, hvor deler av drivstoffet har lekket ut. Det var usikkert om noen av de nærliggende boligene hadde private drikkevannsbrønner. Dette ble i dag avkreftet.Avinor jobber nå videre for å sørge for at drivstoffet får minst mulig påvirkning på miljøet.

— Så lenge dette ikke kan gå inn i drikkevannet og først og fremst er utslipp til et vassdrag, så ser jeg ikke noen fare for folk. Det betyr at den potensielle faren ligger i Langavatnet og vassdraget. Men slik jeg har forstått det på Avinor, så har de god kontroll, sier Bang.

Tar vannprøver for å sikre

Operativ sjef på Flesland, Øystein Skaar, sier til BT tirsdag at de fremdeles jobber med å få samlet opp så mye av drivstoffet som mulig, for å sørge for en minst mulig påvirkning på miljøet.

— Det ligger lenser i bekken, som fanger opp drivstoffilmen på vannet, forteller Skaar.

I tillegg blir det tatt jevnlige vannprøver nedenfor oppsamlingspunktet og i vannet for å undersøke om man fanger opp tilstrekkelig av drivstoffet.

Ifølge Skaar tyder så langt ingenting på at man har noen kritiske nivåer i vannet. Likevel vil lensene bli liggende en god stund til.

— Kommer det mer drivstoff ut i bekken, så skal vi sørge for å fange det opp, sier Skaar.