E.coli-utbruddet i Alvheim Vassverk skjedde trolig etter det kraftige regnværet 19. august. Torsdag 23. august innførte kommunen kokepåbud.

I dag ble drikkevannet friskmeldt.

Det er satt i verk ulike tiltak for å styrke den hygieniske barrieren ved vannverket. Frem til det nye vannverket er på plass vil kommunen ha økt beredskap og ta fortløpende vannprøver, heter det på Øygarden kommunes nettsider.

Bt.no har tidligere skrevet at det også brøt ut e.coli i drikkevannet i juli, uten at kommunen gjorde noe med det.

Distriktssjef Paal Fennell er kritisk til kommunens handlemåte.

– Vi har ikke fått noen god forklaring på hvorfor ikke kommunen innførte kokepåbud tidligere. Vi får sette det på kontoen for tabber. Kommunen slipper tvangsmulkt fordi den nå har engasjert dyktige fagfolk til å utbedre vannverket, sier Fennell.

Ingen skal ha blitt syke som følge av e.coli-utbruddene.

Slik ser e.coli-bakterien ut - kraftig forstørret.
NIBSC/Sciiene Photo Library