John Lindebotten

— Det nøyaktige anslaget for driften er 59,4 millioner kroner. Dette betyr, etter våre beregninger av inntekter og utgifter, at tilskuddsbehovet for kollektivtrafikken i Bergen ikke vil øke i det hele tatt når bybanen kommer i drift, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Bybanekontoret har inntil nylig beregnet driftsutgiftene for bybanen til Nesttun til 66 millioner kroner. På et seminar som ble holdt i Bergen nylig, ble alle utgiftssidene gjennomgått og drøftet med folk fra Oslotrikken, fra Göteborgs Spårväger, fra Stockholm Lokaltrafik, fra Norrköpings Spårväger og fra Gråkallbanen i Trondheim.

Erfaringstall

Gaia Trafikk, HSD, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen deltok også på seminaret. Bybanekontorets beregninger ble sammenholdt med erfaringstall fra banedrift i de inviterte byområdene. Lisbeth Iversen opplyser at følgende poster ble stilt opp:

  • Avskrivninger og kapitalkostnader for rullende materiell.
  • Vedlikehold av rullende materiell.
  • Lønnskostnader for 33 vognførere.
  • Lønnskostnader for 11 personer i administrasjon.
  • Drift av sikkerhetsstyring.
  • Vedlikehold av kjøreveien.
  • Husleiekostnader.
  • Avvikskostnader knyttet til eventuelle problemer i innkjøringsfasen.

Nytt møte i Oslo

Lisbeth Iversen vil ta med seg de nye talle for driftsutgifter når hun i formiddag, torsdag 24. juni, møter samferdselsminister Torild Skogsholm i Oslo.

— Vi skal gjennomgå de spørsmålene som kom opp for en måned siden i forbindelse med Vegdirektoratets innspill om alternativ bruk av riksveimidler, sier Lisbeth Iversen.

Vegdirektoratet forkastet da i et brev til Samferdselsdepartementet alle de beregninger Bergen kommune hadde foretatt av driftsinntektene til bybanen. Dersom de nye tallene stemmer, vil behovet for tilskudd til kollektivtrafikken i Bergen ikke øke i det hele tatt med bybane til Nesttun. Med bybane til Lagunen vil behovet for tilskudd ble redusert med 15-20 millioner kroner.

Vegdirektoratet bestrider disse tallene, og påstår at bybanen tvert om vil gi et underskudd på et par hundre millioner. Dermed er bybanen ikke kvalifisert til å få penger fra riksveibudsjettet, mener direktoratet.

Oslo-firmaet Terramar skal nå gjennomgå og kvalitetssikre alle disse tallene og komme med en konklusjon litt ut i august.