Flertallet i bystyret har bestemt seg for å konkurranseutsette kommunerevisjonen i Bergen.

Dette er kommunens egne granskere, som passer på at alle regnskapene er riktige og at skattebetalernes penger brukes som de skal.

Kommunerevisjonen passer også på at kommunen gjør sine lovpålagte oppgaver.

Stor forskjell

I forslaget innstilles det på at kommunen skal gi oppdraget til BDO AS. Etter det BT kjenner til så spriker anbudene voldsomt på pris. For å utføre regnskapsrevisjonen til kommunen, leverte selskapene følgende anbud:

  • BDO AS: 1,5 millioner
  • Ernst & Young: 2,3 millioner
  • Deloitte: 3,1 millioner SV og Rødt var blant dem som i bystyret rettet sterk kritikk mot at dem med lavest pris vant anbudet.

— Dette er en minumsrevisjon, sa Oddny Miljeteig (SV).

Mathias Furevik (Rødt) mente tilbudet som kom fra BDO ikke var forsvarlig. Han viste til at kommunens budsjett på nesten 17 milliarder nå skulle revideres for litt over en million kroner.

Stenge ute

Det er Kontrollutvalget (KU) som har vedtatt forslaget til innstilling. Furevik, som sitter i KU, stemte mot BDO da saken var oppe der.

I mandagens møte mente KU-leder Thor Brekkeflat (Ap) at alt for mange bystyremedlemmer diskuterte prisene for mye, og dersom dette fortsatte burde møtet lukkes.

Saken om gransking var på rødt papir. Det betyr at den er unntatt offentlighet. Ordfører Trude Drevland (H) tente umiddelbart på ideen om å stenge dørene, og ville ha en avstemming om det.

Til tross for at flere bystyremedlemmer mente det ville være uhørt å kaste ut media i en sak som dette.

— Det at Bergen kommune i virkeligheten avvikler å ha en reell kontroll og revisjon av kommunen er av stor interesse for offentligheten, sa Thorstein Dahle (Rødt), uten at det så ut til å endre ordførerens brennende ønske om å kaste ut NRK, BA og BT.

Stemte for forslaget

Først da gruppeleder Harald Schjelderup (Ap) påpekte at Brekkeflat hadde sagt "dersom dette fortsatte", kjølnet Drevland, og lot medias representanter bli.

Innstillingen fikk flertall i bystyret. Det betyr at BDO AS skal utføre regnskapsrevisjonen for kommunen, mens Deloitte skal utføre forvaltningsrevisjonen. Det gjør de for en pris på én million kroner.

IVRET: Ordfører Trude Drevland (H) tente umiddelbart på ideen om å stenge dørene.
Odd Mehus (arkiv)