— Men jeg kan ikke overprøve den medisinske behandlingen de har fått. Det er medisinernes og ikke politikernes oppgave å foreskrive behandling for giardia-infeksjonen, påpeker Drevland.

Britt Johannessen tar nå initiativ til at giardia-syke i samlet flokk skal oppsøke byråden for å kreve effektive medisiner.

— Pasienter som ikke får behandling hos sin fastlege som virker, har rett til å bli undersøkt av en annen lege. Dessuten har de rett til å bli undersøkt av spesialist. Mitt råd er derfor at de ber om å bli henvist til Haukeland Universitetssykehus slik at de kan bli behandlet der, sier helsebyråden som var sykepleier før hun ble heltidspolitiker.

Men helsebyråden er overrasket over at det ikke finnes alternative medisiner til Flagyl tilgjengelig på det norske markedet.

— Jeg er glad for at Statens Legemiddelverk nå sørger for at legene får anledning å importere en alternativ medisin. Men jeg er forundret over at det ikke ble sørget for at det ble åpnet for slik importtillatelse da infeksjonen brøt ut i november, sier Drevland.