Jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis er slik at jeg trenger mye omtale dersom denne omtalen handler om negative saker. Som ordførerkandidat ønsker du deg jo først og fremst positiv omtale, sier hun.

BA mer aktiv

Ingen kan beskylde helsebyråd Trude Drevland for å sky oppmerksomhet. Rollen som byrådets tause Birgitte passer henne ikke.

-På helse— og sosialfeltet ligger det mye spennende journalistikk. Sett fra min synsvinkel synes jeg dette feltet hadde fortjent mer plass i BT.

Hun tror noe av forklaringen på at hun kommer nederst på listen i BT kan være at avisen i større grad enn BA konsentrerer seg om helsestoff knyttet til Helse Vest og Helse Bergen.

-På det kommunale planet opplever jeg at BA ubetinget er mer aktive innenfor mitt område. Men nå vet jeg det at en politikers opplevelse ikke alltid stemmer med fakta.

Drevland tror måten hun agerer på i vanskelige enkeltsaker kan forebygge negativ medieomtale.

-Det at publikum alltid har hatt åpne linjer inn til helsebyråden har hindret at saker har havnet i avisen, sier hun.

Mange saker, mye omtale

Lisbeth Iversen er den av byrådene som er omtalt oftest i BTs spalter, hun slår til og med Herman Friele.

-Jeg er ikke misunnelig på Lisbeth, nei det er et ukjent fenomen hos meg. Velsigne Lisbeth, og det er jo ikke alltid de positive sakene som får oppmerksomhet.

Byråden for miljø og byutvikling tror noe av årsaken til at hun havner mye i BTs spalter er at hun har ansvaret for et vidt saksfelt.

-Jeg tror så mange som 80 prosent av byrådets saker hører inn under mitt ansvarsområde. Og så håper jeg at de mange omtalene skyldes et sterkt engasjement, sier Iversen.

Høyres ordførerkandidat Trude Drevland er lite synlig i spaltene men aktiv ute blant folk. Her på Høyre-stand på Torgalmenningen
oddleiv apneseth