— Jeg er livredd for at fokuset blir tatt vekk fra de mange ungdommene som virkelig trenger å bli sett, og som sliter med psykiske problemer på grunn av uoppdaget mobbing, sier hun.

— At voksne overreagerer kan nok være sant i noen tilfeller, men det er et mye større problem at ungdom blir oversett og ignorert og ikke opplever at de blir trodd på når de forteller om mobbing. Det er det vi må være mest opptatt av, sier hun.

Drevland mener at det største problemet er at det er så store forskjeller mellom skolene når det gjelder å ta tak i mobbeproblematikken.

— Det finnes skoler som er kjempeflinke med dette, og som har lagt ned store ressurser i å bekjempe mobbing, men du finner også dessverre eksempler på det motsatte.

— Det er nesten flaks som avgjør om du kommer til en skole der disse tingene blir ivaretatt, og det er ikke godt nok. Det er her den største utfordringen ligger, sier Trude Drevland.