— Dette er bare snakk om en nøktern formalitet, sier Trude Drevland (H) når BT spør henne om hvordan det føles å bli «dronning».

Hun legger fort til:

— Jeg skal nok ta meg av min nye oppgave aldeles utmerket dersom det blir noe av. Jeg kan berolige Bergens Tidende og Bergens befolkning at det vil skje helt uten dronningtakter.

At Drevland blir dronning er den spreke vrien av gårsdagens byrådssak som heter "forslag til reglement for byrådet og byrådets arbeid og fornyelse av byrådets fullmakter".

Her kommer det frem at byrådet vil endre måten man i dag velger et byråd på. I saken viser byrådsleder Monica Mæland (H) til den nye kommuneloven:

"Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret tilsier det, har ordføreren på kommunestyrets vegne plikt til å gi en kommunerådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd".

Kongelig makt

På nasjonalt nivå har Kongen fremdeles reell makt på ett punkt, nemlig ved regjeringsskifter. Det er Kongen som avgjør hvem han skal spørre om å danne ny regjering, ikke Stortinget. I Bergen har bystyret hatt oppdraget med å utnevne byrådsleder. Dette vil byrådet endre på, og dermed gi ordføreren "kongelige" evner.

Byrådsleder Mæland sier at dette kun er for å tilpasse Bergen det parlamentariske systemet.

— Det har fungert litt rart i Bergen med tanke på hvem som kan danne byråd og hvordan de utpekes. Dette vil rydde opp i systemet.

Blant annet vil byrådslederen selv kunne skifte ut medlemmer i byrådet, uten at bystyret skal ha noe med det å gjøre.

Torstein Dahle (R) er svært kritisk til forslaget, som han forventer at byrådssiden i bystyret vil klubbe gjennom.

— Byrådspartiene har systematisk redusert det folkevalgte bystyrets innflytelse. Byrådene behøver ikke være folkevalgte. Når bystyret heller ikke skal velge byrådet, men bare godta ordførerens utpekte byrådslederkandidat, er det sånn sett et logisk skritt i den samme prosessen.

KLAR: - Jeg skal nok ta meg av min nye oppgave aldeles utmerket dersom det blir noe av. ARKIVFOTO: BT