— Dette er en fellesbegjæring med Skatt Vest. For vår del er det snakk om et skattekrav, sier kemneren i Bergen, Lasse Hunsrød.

Ifølge berammingslisten for Bergen tingrett, har Skatt Vest og kemneren i Bergen begjært den tidligere advokaten Odd Arild Drevland personlig konkurs. Saken skal opp 24. september.

Skatt Vest opplyser at de ikke uttaler seg om enkeltsaker, men det eneste forholdet som gjør at de kan gå til konkursbegjæring, er manglende innbetaling av merverdiavgift.

Skyldte 1,2 mill.

I en rapport etter et bokettersyn hos Drevlands advokatkontor i fjor, fremgikk det at han ved utgangen av 2011 skyldte 1,2 millioner kroner i merverdiavgift.

350.000 kroner av dette beløpet skyldtes for lite deklarert merverdiavgift i perioden 2005 til 2007. Drevlands revisor hadde på bakgrunn av den manglende momsinnbetalingen og andre svakheter i virksomhetens rutiner truet med å trekke seg.

Odd Arild Drevland skal i dag ha flere uoppgjorte inkassosaker. Det er gjort flere forsøk på utleggsforretning, uten å finne verdier som kan tas dekning i.

Drevland har klaget

Ifølge Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, er konkursbegjæringen et resultat av «en kritisk fase» høsten 2011 da Drevlands regnskapsfører og revisor trakk seg.

— Da fikk ikke Drevland jobbet så mye med regnskapet som han skulle, og kom i en situasjon hvor han ble skjønnsliknet, sier Kristiansen.

Drevland har imidlertid klaget på skjønnslikningen.

— Han har sendt inn en betydelig mengde dokumentasjon, som ikke er tatt til følge. Hvis han får realitetsbehandlet saken, vil beløpet bli betydelig redusert, sier advokaten.

- Hva gjør din klient nå?

— I øyeblikket kan han ikke gjøre så mye annet enn å håpe at klagen behandles i forkant av konkurssaken. Hvis ikke, har han også et håp om å få betalt.

BT har tidligere skrevet om Drevland som holdt tilbake penger tilhørende sin klient Taxi Vest. Få dager etter at saken først ble omtalt, valgte Drevland selv å levere inn sin advokatbevilling.

Striden startet allerede i 2009, men er langt fra over (sefakta). Etter et salg av aksjer i Norgestaxi, ble det innbetalt til sammen 2,8millioner kroner på en klientkonto Taxi Vest hadde stående hos eks-advokaten.

I fjor fikk Taxi Vest utbetalt om lag en halv million kronerav dette. De har gått til søksmål mot Drevland og forsikringsselskapet hanbrukte som sikkerhetsstiller for å få utbetalt resten.

Taxi Vest har nedlagt påstand med et krav på 3,5 millionerkroner, men Drevland har siden betalt en halv million, pluss renter som var endel av det opprinnelige kravet.

Venter på politiet

Drevland mener han har vært i sin rett til å fakturereselskapet for pengene som mangler, og viser til en avtale fra 2003 som han skalha inngått med den nå avdøde Taxi Vest-gründeren Norleif Ulveseth.

Politiet etterforsker fremdeles om Drevland brøt loven dahan tok penger fra Taxi Vests klientkonto. Nå håper advokat Kristiansen atpåtalespørsmålet snart blir avgjort i straffesaken.

— Den tiden som påløper er en belastning for samtligeinvolverte, og aller mest for Drevland selv, sier advokat Kristiansen.